Åpne konto
   • Personvern

    Casino Winner respekterer din rett til personvern. Vi har implementert sikkerhetstiltak for å ivareta dine personopplysninger og håndtere disse i henhold til gjeldende personvernregler.

    Personvernerklæringen forklarer hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger, og gjelder for behandling av personlige opplysninger til alle Casino Winner-kunder som utføres av BML Group Ltd og deres tilknyttede selskaper som drifter de kommersielle merkevarene, omtalt som "Vi", "Oss" eller "Vår" i denne erklæringen. Retningslinjene gjelder ikke for andre selskaper innenfor det Betsson-konsernet.

    Vårt personvernløfte er:

    - Vi skal holde opplysningene private og trygge,
    - Vi skal ikke selge opplysninger om deg,
    - Gi deg muligheten til å håndtere og ha oversikten over markedsføringsinnstillingene dine når som helst.

    1. Hvem er vi

    Behandlingsansvarlig for dine personlige opplysninger er BML Group Ltd, et maltesisk selskap med adresse 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta.

    Prinsippene i retningslinjene for personvern gjelder for alle instanser i BML Group Ltd som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger til de formål beskrevet i disse retningslinjene. Corona Ltd er et selskap tilknyttet BML Group Ltd og er en del av Betsson Group.

    2. Hva slags informasjon samler vi om deg?

    Informasjon du gir oss: Vi innhenter informasjon du frivillig gir oss når du bruker tjenestene våre, f.eks. når du registrerer deg som kunde hos Casino Winner. Informasjonen du gir oss er basert på de spesifikke funksjonene til tjenestene du bruker, og du kan ikke opprette en konto uten å oppgi følgende informasjon:
    - Kontaktinformasjon: navn, etternavn, adresse, alder, fødselsdato, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og postnummer.
    - Finansiell informasjon: for å kunne gjennomføre nettbetalinger, innhenter vi inn bankdetaljer og transaksjonsinformasjon, som f.eks. transaksjoner til og fra kontoen din hos oss.
    - Juridiske krav som følge av hvitvaskingslover gjør at at vi er pålagt å be deg om tilleggsdokumentasjon, som f.eks. identifikasjonspapirer med bilde, opplysninger om inntekt, strømregninger og annet.

    Informasjon vi mottar fra en tredjepart: Det kan skje at vi kombinerer informasjonen vi innhenter om deg med informasjon vi får fra andre kilder, som f.eks. offentlige databaser, leverandører av demografisk informasjon og andre tredjeparter. På grunn av regulatoriske krav samler vi "kjenn kunden din"-informasjon (KYC) fra spesialiserte tredjeparter. Slik informasjon innhentes kun når det anses som rimelig og nødvendig for organisasjonens aktiviteter.

    Informasjon som innhentes fra enheten din automatisk: Vi og våre leverandører av tredjepartstjenester kan innhente informasjon fra enheten din automatisk på flere forskjellige måter, blant annet:
    - Fra nettleseren eller enheten din: Visse opplysninger innhentes av de fleste nettlesere eller automatisk gjennom enheten din, som f.eks. IP-adresse, type enhet, språk og hvilken nettleser du bruker. Vi bruker denne informasjonen for å være sikre på at tjenestene våre fungerer som de skal.
    - Gjennom bruk av en app: Når du laster ned eller bruker en av våre apper kan vi spore og innhente informasjon om bruken av denne, som f.eks. dato og klokkeslett for når appen på enheten din bruker serverne våre, samt informasjon og filer som er lastet ned til appen.

    For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskaplser, kan du lese våre retningslinjer for informasjonskapsler.

    3. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

    Vi vil bare behandle dine personopplysninger som beskrevet i disse retningslinjene. Vi bruker informasjonen som innhentes til å drifte nettsidene våre og for å tilby tjenestene du trenger. Dette inkluderer håndtering av dine finansielle transaksjoner, svare på spørsmålene dine og for å innfri regulatoriske krav som f.eks. bekjempelse av svindel og andre kontroller som kreves av hvitvaskingslover. For å nevne noen eksempler, så brukes opplysningene vi har om deg på følgende måte:

    - For å behandle registreringen din, sette opp og passe på kontoen din (inkludert å verifisere alderen din og for å sikre oss mot svindel);
    - For å administrere spillene du spiller, for å kunne gi beskjed om at du har vunnet en premie eller mottatt en bonus;
    - For å kunne tilby, vedlikeholde, forbedre og personliggjøre tjenestene, samt analysere hvordan kundene bruker tjenestene og nettsiden;
    - For å vite om innstillingene dine og sikre oss at innholdet på nettsidene våre vises på en måte tilpasset din PC eller mobile enhet;
    - For å sende deg informasjon om kontoen din og tjenestene, eller for å sende deg markedskommunikasjon når vi har et tilbud som du kan benytte deg av med kontoen din. Ved å gå inn på kontoinnstillingene dine får du full kontroll over markedsføringsinnstillingene dine og kan når som helst melde deg av og ikke lenger bli tilsendt markedsinformasjon.

    I noen tilfeller bruker vi personopplysninger til forskningsformål, som f.eks. å evaluere brukeropplevelse og finne ut hvordan vi kan forbedre tjenestene og produktene våre, for å prioritere produktfunksjoner, forbedre produktdesignet eller evaluere kampanjer for å sikre at kommunikasjonen er relevant og hensiktsmessig.

    Vi respekterer privatlivet ditt og jobber hardt for å sikre at vi innfrir strenge regulatoriske krav. Likevel forbeholder vi oss retten til å behandle informasjonen ytterligere der loven krever dette, for å bistå i juridiske spørsmål eller kriminaletterforskning.

    Hva kommer vi garantert ikke til å gjøre?
    - Selge personopplysninger til tredjeparter.
    - Dine personopplysninger SKAL IKKE deles med en tredjepart til markedsføringsformål uten ditt samtykke. Du kan endre markedsføringsinnstillingene når som helst ved å gå til Kontoinnstillinger -> Markedsføringsinstillinger.

    4. Hvem kan vi dele informasjonen din med?

    Dine personopplysninger kan (for de formål beskrevet i retningslinjene) overføres eller utleveres til andre selskaper innad i Betsson Group og, der foreligger avtale om dette, med en tredjepart, med den hensikt å behandle personopplysninger på våre vegne. Tredjepartseksempler er:

    - Våre leverandører av taleanropstjenester og SMS-kommunikasjon, som eksterne tjenester.
    - Våre betalingsleverandører, basert på dine valg for å behandle betalinger, innskudd og uttak.
    - Våre svindelbekjempelses-, risiko og compliance-leverandører, etter implementering av kontraktsfestede sikkerhetstiltak for å ivareta dine personopplysninger, for å innfri våre juridiske krav.
    - Våre samarbeidspartnere som hjelper oss med å gi deg en bedre brukeropplevelse, dersom du har samtykket til dette.
    - Fra tid til annen deler vi også dine personlige opplysninger med våre spesialiserte partnere til forskningsformål, analytisk profilering og statistisk analyse. Du har rett til å innvende mot prosessering av dine opplysninger til forsknings- og statistikkformål (inkludert profilering) når som helst. Innvendelsen kan sendes til dataprivacy@betssongroup.com.

    Det er lovpålagt at personopplysningene kan utleveres til en statlig, regulerende, sportslig eller håndhevende myndighet. Dine personopplysninger kan også bli utlevert til regulerende eller sportslig organ i forbindelse med overvåkning av integriteten eller for å håndheve reglene for sport eller spill og/eller forhindring og påvisning av kriminalitet, og der operatøren, eller andre selskap som tilhører samme gruppe, mener det er skjellig grunn til å mistenke at du kan være involvert i brudd på slike regler eller lover, har kunnskap om et brudd på slike regler eller lover, eller på annen måte truer integriteten til den aktuelle sporten eller spillet. Disse organene kan da bruke dine personopplysninger til undersøkelser i forbindelse med slike brudd, i samsvar med deres prosedyrer.

    Vi deler ikke opplysningene om deg med noen tredjepart av noen annen grunn, med mindre du har gitt oss spesifikk tillatelse eller om det er tillatt ved lov.

    5. Hvor lenge beholder vi informasjonen om deg?

    Vi holder på informasjonen så lenge det er nødvendig for de formål angitt i retningslinjene. Etter at du har stengt din konto hos Casino Winner, beholder vi opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å etterkomme våre juridiske forpliktelser. Dette inkludere skatte/inntektslover, hvitvaskingslover og andre regulatoriske krav, samt for å løse tvister. For mer spesifikk informasjon vedrørende datalagringvilkår, kan du kontakte oss på dataprivacy@betssongroup.com. Da gir vi deg de spesifikke vilkårene for din jurisdiksjon.

    6. Dine rettigheter

    Du kan, helt gratis, etterspørre informasjon om opphavet, omfanget og mottakere av de lagrede opplysningene, samt grunnen til at de er lagret.

    Du har rett til å be oss korrigere, fullføre eller slette dine personopplysninger og overføre disse til en annen organisasjon. Du har rett til å be om ytterligere informasjon vedrørende håndteringen av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere på vår behandling av opplysningene dine i tilfeller som f.eks. profilering og, der vi har bedt om samtykke til å behandle opplysninger om deg, rett til å trekke dette samtykket tilbake. Du har rett til å levere en klage til tilsynsmyndigheten. I vårt tilfelle er øverste tilsynsmyndighet Office of the Information and Data Protection Commissioner på Malta.

    Det finne likevel enkelte unntak for disse rettighetene. For eksempel kan vi, i enkelte tilfeller, nekte deg tilgang til personopplysninger dersom dette medfører at du får innsyn i personopplysningene til en annen person, eller om vi er juridisk forhindret i å utlevere slike opplysninger. I noen tilfeller kan vi beholde opplysninger selv etter at du har trukket tilbake samtykket, der vi er forpliktet av juridiske krav til å behandle opplysningene dine, som f.eks. hvitvaskingslover.

    7. Slik kontakter du oss

    Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger etter EUs gjeldende databeskyttelseslov er:

    BML Group Ltd, ATTN: Data Protection Officer, 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. Email: dataprivacy@betssongroup.com .

    Vårt personverdombud (Data Protection Officer) er Adriana Minovic. Har du spørsmål om retningslinjene for personvern eller metodene våre for datainnsamling, kan du kontakte oss på adressen eller e-postadressen nevnt over, spesifisere hvilket land du bor i og hva spørsmålet ditt gjelder.

    Endringer i retningslinjene for personvern
    Av og til vil vi korrigere og gjøre endringer i retningslinjene for personvern. Vi skal informere deg om dette ved å legge ut endringene på denne siden og sende deg en e-post eller melding om endringene. Vi vil også gi deg muligheten til å godkjenne disse vesentlige endringene. Endringene trer i kraft når de legges ut på siden og du har akseptert dem.

    Dato for siste revisjon: 13/01/2020