Åpne konto
 • Oddsregler

 • Regler for Casino Winner oddsspill

  Reglene og reguleringene er delt inn i “Generell” og “Kategori” for enklere forståelse. Reglene og reguleringene for både “Generell” og for “Kategori” vil bli referert til som regler og reguleringer. Det er viktig at du gjør deg kjent med disse reglene og reguleringene. I tillegg til disse reglene og reguleringene skal også egne spesialregler for spesifikke eventer/markeder på nettsiden sees på som en del av disse reglene og reguleringene.

  Regler og vilkår er en del av avtalen mellom deg og oss. Regler og vilkår gjelder.

  Hvis det er uoverensstemmelse mellom den engelske originalversjonen og den oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

  Regler og vilkår

  Casino Winner har rett til å revidere og oppdatere regler og vilkår til enhver tid. Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på nåværende gyldige bestemmelser. Ved bekreftelse av et spill, aksepterer kunden gyldigheten og bruken av bestemmelsene i aktuell og gyldig versjon.

  Casino Winner forbeholder seg retten til å nekte en person konto, nekte spill eller å begrense beløpet som skal satses; uten å måtte komme opp med begrunnelser. Ingen personer eller husstand har lov til å ha flere enn 1 Casino Winner.com Sportsbook-konto. Casino Winner forbeholder seg retten til å slette Casino Winner-kontoer dersom man har flere enn 1.

  Casino Winner forbeholder seg retten til å sjekke opp doble kontoer og slette dem. I denne saken vil all relevant data overføres til den mest aktive kontoen til den respektive kunden. Hvis det viser seg at en kunde har flere enn 1 konto og har plassert identiske spill på flere kontoer, vil kunden umiddelbart bli trukket sine privilegier som kan resultere i konfiskering av gevinster og/eller kansellering av plasserte spill (til og med avgjorte spill).

  Casino Winner aksepterer ikke spill når det er sannsynlig at kunden agerer i samarbeid eller som et syndikat. Å plassere identiske spill fra mer enn 1 konto og fra samme IP-adresse kan sees på som syndikat selv om den personlige spillegrensen ikke er nådd. Syndikerte spill er ulovlig og kan føre til stenging av konto, konfiskering av gevinster og/eller kansellering av plasserte spill (selv avgjorte spill). Søksmål kan også bli vurdert.

  Casino Winner påtar seg ikke skylden for overføringsfeil på data og resultater. Krav om erstatning for skade kan ikke bli gjort på grunn av feil, forsinkelser, manipuleringer eller åpenbare feil på internettdata eller fordi andre overføringsfeil av data og resultater oppstår.

  Casino Winner har etter eget skjønn retten til å korrigere opplagte feil og å ta de nødvendige stegene for å yte en så rettferdig service som mulig for kundene. En oppriktig feil kan være feilinformasjon publisert i henhold til et event. For eksempel, feil (reversert) oppsett av handikapp, feil lag/deltagere, feil deadline eller teknisk feil osv.

  Vi forbeholder oss også retten til å rette åpenbare feil ved oppsettet av odds og/eller evalueringen av resultater selv etter endt event – eller å erklære påvirkede innsatser kansellert. Det er kundens eget ansvar å kontrollere at spillet er korrekt plassert.

  Det er ikke tillatt å plassere spill fra samme event på samme kupong. Slike spill kan bli kansellert, selv etter at resultatet er kjent.

  Kunden er ansvarlig for konfidensialiteten av de personlige detaljene og tilgangsinformasjon. Casino Winner er ikke ansvarlig for spill satt av tredjepart som har fått tilgang til denne informasjonen eller manipulasjon av kontoen grunnet kundens uaktsomhet.

  Det er kundens ansvar å rapportere hver mistenkelighet knyttet til kundens konto. Alle gevinster som kommer av slike feil blir kansellert uavhengig av hvilke omstendigheter de oppsto under.

  Spill blir kansellert hvis den aktuelle data, tiden spillet ble satt eller nødvendig personlig data fra kunden mangler på grunn av overføringsfeil. Innsatsen refunderes. Spill som aksepteres etter at et løp, en kamp eller et event har startet, settes også som kansellert.

  Minimumsinnsats per spill er 1 kr. Maksimalt gevinstbeløp er begrenset per spill, dag og uke.

  Sjekk følgende tabell for grensene for de forskjellige valutaene

  ValutaMaksgevinst per innsatsMaksgevinst per dagMaksgevinst per uke
  Euro100 000250 000500 000
  GBP100 000250 000500 000
  SEK1 000 0002 500 0005 000 000
  NOK1 000 0002 500 0005 000 000
  DKK900 0002 250 0004 500 000
  USD120 000300 000600 000
  CAN$120 000300 000600 000
  BRL$70 000175 000350 000
  TRY200 000500 0001 000 000
  PLN300 000750 0001 500 000
  CZK725 0001 812 5003 625 000
  HUF8 000 00020 000 00040 000 000

  Maksimal gevinst per spiller er 1 million kr per innsats, maksimalt 2,5 millioner kr per dag og maksimalt 5 millioner kr per uke.

  Hvis en kunde plasserer flere like spill (inkludert kombinasjoner av single og multispill) hvor gevinstgrensen per spill overskrider totalgrensen har Casino Winner rett til å redusere spillet slik at de samsvarer med gevinstgrensene.

  Ved svindel eller forsøk på svindel, spesielt med hensyn til plassering av spill, vil kunden umiddelbart miste sine privilegier.

  Spill fra bookmakere og spillagenter blir ikke akseptert. Spill på eventer hvor kunden selv deltar (f. eks som deltager, eier, trener eller funksjonær for en av de deltagende klubbene) er ikke tillatt. Hvis dette ikke overholdes, kan Casino Winner nekte utbetaling av enhver gevinst. Casino Winner er i tillegg autorisert til å kansellere ett eller flere spill, også etter at spillet har blitt avgjort.

  Hvis, uansett grunn, en hendelse oppstår som er uklar eller ikke har dekning i disse reglene og vilkårene, inkludert eventer/spesialregler for markeder på et event eller markedsside av hjemmesiden, kan Casino Winner forbeholde seg retten til å bestemme utfallet av hvert event fra gang til gang.

  Alle spill som har blitt sendt til manuell vurdering kan bli avvist, akseptert eller delvis akseptert uansett hvordan henvendelsen er utført. Casino Winner Sport reserverer seg retten til å fastsette alle innsatsgrenser på spill for hvert enkelte spill og spiller.
  Cashout

  Vi kan, etter vår ubestridelige vurdering, tillate Cashout på et spill du har gjort før resultatet er klart i markedet der spillet ble foretatt (Cashout).

  Cashout kan være mulig på utvalgte før kampen (pre-match) og livespill (under kampen) sportsmarkeder kun via internett og Android-app. Cashout er ikke alltid mulig.

  Cashout er tilgjengelig kun på spill med fastsatt odds.

  Cashout er ikke tilgjengelig på:
  • omsetning via gratisspill eller risikofrie spill; eller
  • multispill, med mindre Cashout er tilgjengelig for hver individuelle runde eller event innen multispillet.
  • systemspill.

  En forhåndsbestemt verdi (Cashout-beløp) kan bli tilbudt vurdert ut fra utvalgene, premiene og omsetningstransaksjonens status.

  For noen innsatser plassert på pre-matchmarkeder der arrangementet eller kampen allerede er i gang, kan Cashout være utilgjengelig. Cashout kan være utilgjengelige for multispill dersom noen av rundene av omsetningen er plassert på et pre-matchmarked og arrangementet eller kampen knyttet til omsetningen allerede har startet

  For å foreta en Cashout må du velge "Bekreft Cashout" eller "Bekreft" (en Cashout-forespørsel). Du kan ikke kansellere en bekreftet Cashout.

  Vi kan velge, etter vår selvstendige og ubestridelige vurdering, å akseptere eller avslå en Cashout-forespørsel. En Cashout-forespørsel kan avslås av grunner som (men ikke begrenset til) endring av odds eller inaktive markeder (inkludert enkelt runder i multispill).

  Dersom din Cashout-forespørsel skulle bli avslått, vil du få beskjed om at forespørselen er avslått og du kan bli tilbudt et annet Cashout-beløp. Dersom du ikke gjør en ny forespørsel med det nye tilbudet, vil avgjørelsen av den opprinnelige omsetningen finne sted, basert på de instrukser og odds som eksisterte da spillet ble akseptert.

  Der en Cashout-forespørsel har blitt innvilget:
  • vil ditt opprinnelige spill avsluttes (cashes ut)
  • vi vil utbetale Cashout-beløpet
  • det opprinnelige spillet vil anses avsluttet og vi vil ikke lenger ha noen forpliktelser overfor deg når det gjelder det opprinnelige spillet. Du vil ikke motta noen utbetaling, utbytte eller refusjon relatert til omsetningen som er cashet ut; og
  • om arrangementet/arrangementene det opprinnelige spillet var plassert på gjennomføres eller ikke, skaper ingen tilleggs rettigheter eller forpliktelser for deg.

  Innvilgelse av en Cashout-forespørsel representerer ikke et nytt spill, men er en overenskommelse om tidlig avslutning av det opprinnelige spillet.

  Cashout-beløpet inkluderer din opprinnelige innsats. Cashout-beløpet er ikke gjenstand for forhandlinger og vil ikke overstige verdien av den opprinnelig estimerte avkastning.

  Du vil ikke være kvalifisert for bonuser eller andre kampanjetilbud knyttet til spill som har blitt cashet ut.

  Spill som er cashet ut vil ikke telle mot oppfyllelse av omsetningskrav for bonuser, belønninger, gevinster eller andre påkrevde handlinger for å møte krav i kampanjer eller tilbud.

  Skulle en Cashout-forespørsel feilaktig ha blitt innvilget (inkludert tilfeller der et Cashout-beløp feilaktig har blitt tilbudt) eller et beløp feilaktig har blitt kreditert din konto i sammenheng med et spill som er cashet ut, forbeholder vi oss retten til, etter vår ubestridelige vurdering, å justere kontoen i den utstrekning det er nødvendig for å godtgjøre feilen. Slike justeringer kan inkludere:
  • avgjøre Cashout-forespørselen til et beløp som tilsvarer Cashout-beløpet som ville vært tilgjengelig i fravær av en slik feil; eller
  • reversering av Cashout-forespørselen og avgjørelse av forespørselen ut fra de opprinnelige omsetningsinstruksene.
  Dersom din konto går i debet som følge av en slik justering, kan vi kreve underskuddet som en utestående gjeld.

  Vi forbeholder oss retten til å avslutte, utvide, begrense eller slutte å tilby Cashout på et hvilket som helst tidspunkt, i ethvert marked eller ovenfor enhver kunde, uten begrunnelse eller forhåndsvarsling, også i de tilfeller der det har blitt annonsert til kunden at Cashout er tilgjengelig. Vi har intet ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå i sammenheng med at Cashout ikke er tilgjengelig, selv der det har vært annonsert at Cashout er tilgjengelig for et bestemt arrangement eller bestemt tidspunkt.

  Vi forbeholder oss retten til å kansellere den opprinnelige omsetningen som ble cashet ut, nekte å cashe ut en omsetning, eller kreve tilbakebetaling av beløp betalt av oss med hensyn til den opprinnelige omsetningen (inkludert Cashout-beløpet), ut fra vår ubestridelige vurdering, i tilfeller der:
  • vi har god grunn til å mistenke at en omsetning eller Cashout-forespørsel er foretatt av et individ eller gruppe (inkludert, men ikke begrenset til, slektninger, organisasjoner, spillselskaper og deres ansatte) som handler sammen i et forsøk på å svindle oss; eller
  • den opprinnelige omsetningen eller Cashout-forespørselen ble foretatt etter at det relevante arrangementet var avsluttet; eller
  • tilfeller der vi på annet vis har rett til å kansellere den opprinnelige omsetningen, eller kreve ny betaling i henhold til disse reglene.

  Du bekrefter og godtar at omstendigheter innen eller utenfor vår kontroll kan forhindre, begrense eller forsinke Cashout, og at vi ikke vil stå ansvarlige for eventuelle tap som skyldes eller forlenges i sammenheng med eller som resultat av:
  • utilgjengelig eller forsinket Cashout; og/eller
  • enhver handling eller unnlatelse av handling, bevisst eller uaktsomt, fra deg, enhver kunde eller tredjepart, i sammenheng med Cashout.

  Vi står ikke ansvarlig for eventuelle tap som kan oppstå i forbindelse med en kundes bruk av Cashout-funksjonen eller i forbindelse med at en Cashout-forespørsel innvilges av oss.

  Kunden vil ikke ha mulighet til å gjøre en Cashout-forespørsel i tilfeller der kunden har plassert en omsetning på et marked der Cashout ikke var tilgjengelig på tidspunktet omsetningen ble gjort, selv om Cashout blir tilgjengeliggjort i det markedet på et senere tidspunkt.

  Scoreboard-tjenester og andre informasjonsløsninger fra tredjepart skal kun anses som veiledende. Vi påtar oss intet ansvar for spill som cashes ut basert på slike tjenester fra tredjepart.

  Generelle regler

  Hvis ikke noe er spesifisert i regler og vilkår under eller i event/spesialregler for marked på hjemmesiden, vil avgjørelsen til det offisielt styrende organ i forbindelse med eventet på 24-timersbasis (lokal tid på dagen eventet arrangeres) avgjøre resultatet.

  Diskvalifiseringer eller andre endringer på utfallet til eventet etter denne tid er irrelevante for spill, hvis et offisielt resultat allerede eksisterer.

  Casino Winner vil forsøke å stenge eventer, dvs. gjøre opp et marked, så snart som mulig etter at eventet er ferdig, men gir ingen garantier for maksimal forsinkelsestid. Når resultatet av et spill er avgjort før et event er ferdig, vil spillet avgjøres ut ifra våre regler, selv om eventet er avbrutt eller lengden på denne er innskrenket av en eller annen grunn.

  Vennligst kontrollere kupongen din før du bekrefter et spill. Vi kansellerer ikke spill som er satt ved uhell.

  I en uoverensstemmelse mellom” Regler og vilkår” og reglene i samsvarsavtalen til kunder er det følgende prioriteringsrekkefølge som skal gjelde. (1 overstyrer 2 & 3 etc.):

  1. Event/Spesialregler for marked
  2. Regler og reguleringer
  3. Regler og vilkår

  Avbrutte eventer

  I tilfelle et event avbrytes skal nåværende resultat da eventet ble stoppet telle hvis minstekravet for den aktuelle sporten er oppfylt, eller at det opereres med et offisielt resultat innen en tidsgrense på 36 timer. Markedene på eventet som allerede er avgjort er gyldige, for eksempel et pausespill i en kamp hvor andre omgang avbrytes. Alle andre spill på eventet blir satt til 1.00 i odds.

  Avlysninger

  Alle relaterte spill til avlyste eventer avbrytes, og innsatsen overføres tilbake til involverte parter. Multispill regnes ut på nytt uten det avlyste eventet.

  Endring av spillested

  Kun dersom det opprinnelige bortelaget får flyttet kampen til den respektive hjemmebanen vil relaterte innsatser bli kansellert. Hvis eventet flyttes til en annen arena vil spillet bestå. Regelen vil bare gjelde hvor en av partene har en hjemmebane.

  Dead heat

  I tilfellet to eller flere deltagere i en event erklæres vinnere, vil oddsen på deltagerne bli fordelt på antall deltagere i det aktuelle uavgjort-senarioet.

  Manglende oppmøte

  I tilfellet en deltager ikke stiller som oppsatt, vil alle relaterte spill bestå, med mindre eventet avlyses. Eksempel: Hvis Usain Bolt ikke møter opp i VM, vil spill på Usain Bolt som vinner fremdeles være gyldig som spill.

  Utsatte arrangement

  Et spill erklæres kansellert på en avlyst eller utsatt kamp eller arrangement, der det innen 12 timer etter det opprinnelige planlagte tidspunktet ikke har startet.

  Livespill

  Casino Winner forbeholder seg retten til å avbryte spill som er satt til en uriktig pris på grunn av forsinkelser i ‘Live’ overføringen av et event og hvor ett av lagene har oppnådd en vesentlig fordel. Vi forbeholder oss også retten til å suspendere spill hvis en overføring eller en teknisk relatert hendelse inntreffer, eller hvis vi mistenker svindel. Tidsfristen for plassering av spill kan variere for forskjellige eventer. Vi tolererer ikke bevisste og gjentatte tilfeller av sene spill. Dette vil bli sett på som svindelforsøk og vi vil behandle saken deretter. Vi tar intet ansvar for skrivefeil, overførings- og/eller evalueringsfeil. Vi forbeholder oss spesielt retten til å endre åpenbare feil ved oddssettingen og/eller i evalueringen av spillresultater, selv etter eventet – eller å erklære påvirkede spill kansellert. Casino Winner påtar seg ikke ansvaret for nøyaktigheten på live score, statistikk eller annen informasjon/data som vi leverer til livespill. Resultatet som vises og annen informasjon (f.eks. tid, målscorer) på nettsiden er kun til referanse. Vi garanterer ikke denne informasjonens nøyaktighet.

  Akseptering av oddsendringer for livespill:

  Som kunde har du muligheten til å akseptere oddsendringer på livespill, dette vil gjøre livespill enklere. Dette er spesielt nyttig for spill på flere enn ett event samtidig. Ved å gjøre følgende vil du akseptere oddsendringer på din spillkupong og avtalen vil bli registrert. Nåværende status er synlig på din spillkupong, så vær oppmerksom på at du sjekker spillkupongen før du sender den. For å akseptere alle oddsendringer fra tiden kupongen sendes på ett eller flere valg på kupongen, velg ‘Aksepter alle odds’ på spillkupongen. Dette kan resultere i høyere eller lavere odds, og innstillingene vil være aktiv på framtidige spillkuponger såfremt du ikke velger å avregistrere innstillingene, eller helt til dine forhåndsinnstilte innstillinger slettes.

  Oddsformat

  Som kunde har du mulighet til å velge det oddsformatet du foretrekker mellom desimaler, brøk og amerikanske odds. Så fort dette formatet er lagret mens du er innlogget, lagres innstillingen i nettleseren din. Merk deg at kalkuleringen av gevinster er basert på desimalformatet. Desimalformatet vil alltid være lik eller høyere enn de andre formatene tilgjengelig, hvilket resulterer i en lik eller høyere utbetaling.

  Vinnerspill

  Det gis ingen refundering for deltagere som ikke starter, eller ulistede vinnere. For 'sluttplasseringsspill' gjelder ikke ‘dead heat’-regler, og vinnende spill vil bli betalt ut til opprinnelig odds, uansett om det finnes flere vinnende deltakere enn plasseringer som følge av uavgjort. Dersom det finnes flere enn én vinner av et vinnerspill på vinner- eller gruppevinner-markedet, vil ‘dead heat’-regler gjelde.

  Annet

  Casino Winner forbeholder seg retten, etter eget skjønn, å avlyse spill, helt eller delvis, som det er åpenbart at: Resultatet av et event blir offentlig kjent før eventet er ferdig; spill har blitt tilbudt, plassert og/eller akseptert grunnet feil.

  Kategorispesifiserte regler

  Pass på at du er klar over alle regler og forskrifter som gjelder for all spilleaktivitet hos Casino Winner (se over).

  15.1 Alpint
  15.2 Bueskyting
  15.3 Amerikansk fotball
  15.4 Friidrett
  15.5 Australske regler
  15.6 Badminton
  15.7 Bandy
  15.8 Baseball
  15.9 Basketball
  15.10 Strandfotball
  15.11 Strandvolleyball
  15.12 Skiskyting
  15.13 Boksing
  15.14 Kano/Kajakk
  15.15 Cricket
  15.16 Langrenn
  15.17 Curling
  15.18 Sykling
  15.19 Dart
  15.20 Stuping
  15.21 Hestesport
  15.22 Fekting
  15.23 Landhockey
  15.24 Innebandy
  15.25 Fotball
  15.26 Formel 1
  15.27 Futsal
  15.28 Golf
  15.29 Turn
  15.30 Håndball
  15.31 Ishockey
  15.32 IndyCar
  15.33 Judo
  15.34 Lacrosse
  15.35 Blandet kampsport (MMA)
  15.36 Motorsykler
  15.37 Motorsport
  15.38 Nordisk kombinert
  15.39 Orientering
  15.40 Boball
  15.41 Femkamp
  15.42 Biljard
  15.43 Rally
  15.44 Roing
  15.45 Rugby Union
  15.46 Rugby League
  15.47 Seiling
  15.48 Skyting
  15.49 Skihopp
  15.50 Snooker
  15.51 Snøbrett
  15.52 Hurtigløp på skøyter
  15.53 Speedway
  15.54 Svømming
  15.55 Taekwondo
  15.56 Bordtennis
  15.57 Tennis
  15.58 Travsport
  15.59 Volleyball
  15.60 Vannpolo
  15.61 Seilsport
  15.62Handel og politikk
  15.63 Underholdning
  15.64 Poker
  15.65 eSports

  15.1 Alpint
  I slalåm og storslalåm må begge omgangene av løpet være ferdigkjørt for at spillene skal bestå og minst en utøver må gjennomføre begge omgangene for at et head-to-head spill skal bestå. I utfor og Super-G må begge utøverne forlate startblokken for at et head-to-head spill skal bestå. Dersom ikke begge skiløperne fullfører løpet er spillet ugyldig.

  Vinnerspill: Hvis, av en eller annen grunn, en utøver/deltaker ikke starter i en vinterøvelse vil spillet være tapt selv om selve øvelsen finner sted. Det er ikke noe refundering for utøvere som ikke startet/deltok.

  Vinnerspill utsatte/flyttede arrangementer: Alle spill blir stående dersom øvelsen er utsatt og finner sted på den samme arena innen de neste to kalenderdagene. Hvis en øvelse blir flyttet til en annen arena vil spillet bli erklært ugyldig.

  Alle spill vil bli avgjort i henhold til det offisielle styreorganets avgjørelse (FIS, IBU, eller andre offisielle organisasjoner).


  15.2 Bueskyting
  Vinneren avgjøres av den offisielle Resultatatlisten som utformes av Den internasjonale olympiske komité (IOC) under medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatsene.


  15.3 Amerikansk fotball
  Enhver kamp som blir utsatt aller avbrutt vil bli erklært ugyldig dersom den ikke blir flyttet og spilt innen det samme ukentlige NFL-kampprogrammet. F.eks: dersom en kamp som opprinnelig skulle bli spilt i uke 10 på en søndag blir utsatt til perioden påfølgende mandag-onsdag, vil alle spill på kampen bestå så lenge kampen dermed fremdeles er en del av spilluke #10 i NFL. Hvis kampen forskyves til etter den påfølgende onsdagen vil alle spilt bli erklært ugyldig, ettersom kampen da vil regnes som en del av en annen runde i NFL.

  Alle kamper inkluderer overtid, med mindre annet er spesifikt uttalt. Minst 55 minutter av kampen må være spilt for at spillene skal være gyldige. Hvis så ikke er tilfelle, vil alle spill bli satt til 1.00 i odds. Om en kamp ender uavgjort etter ekstraomganger vil moneyline-spill regnes som ugyldige og oddsen settes til 1,00. Alle andre spill avgjøres i henhold til sluttresultatet.

  Konferansevinnerne i AFC/NFC blir avgjort utifra hvilke lag som kvalifiserer seg til Super Bowl.
  Divisjonsvinnere i NFL blir avgjort utifra hvilke lag som blir utnevnt som divisjonsvinnere ifølge NFL.com etter den ordinære NFL-sesongen er fullført.

  Halvtid/Fulltid, mestscorende omgang, mestscorende periode (quarter) – Grunnet hensyn til utbetalinger inkluderer disse spillkategoriene ikke overtid.

  Vil ett av lagene score 3 ganger uten å slippe inn poeng – Du kan spille på om et lag vil fullføre tre scoringer på rad uten at motstanderen scorer. Både safety, field goal og touchdown gjelder som scoringer. PAT`s (poeng etter touchdown) og 2-poengs conversions teller ikke som scoringer i denne sammenheng, ettersom de regnes som en forlengelse av selve touchdown-scoringen.

  Spillerspesialer
  For alle spillerspesialer må alle spillerne i det spesifikke spillet delta i kampen for at spillet skal være gyldig. Første og siste målscorer er unntaket, hvor det ikke er noen refunderinger for ikke-startere.

  Fantasikamper
  I fantasikamper konkurrerer to lag visuelt. Vinneren av denne kampen er laget som scorer flest mål mot sin opprinnelige motstander, overtiden inkludert. Obs: Bare mål teller, tap eller seier er irrelevant.

  Eksempel:
  Fantasikamp: Atlanta – San Francisco;
  Ekte kamper: Atlanta – New York Jets: 24 – 13 og San Francisco – Baltimore: 30 – 33. et av fantasikampen er Atlanta – San Francisco 24 – 30; San Francisco er vinneren i fantasikampen.

  NFL Uttak Spesial
  Spillerposisjoner for NFL-uttaket kommer til å bli avgjort i henhold til posisjonen annonsert i løpet av selve uttaket.

  15.4 Friidrett
  Vinneren avgjøres av de offisielle resultatlistene. "Dead heat"-regler gjelder. I head-to-head-markeder vil deltageren med den beste sluttposisjonen vinne. Om en deltager avanserer lenger enn den andre, vil den som kommer lengst vinne. Om begge deltagere blir slått ut på samme nivå - f.eks. om ingen av deltagerne går videre fra kvartfinalene - vil spillet erklæres ugyldig og oddsen settes til 1.00. I tilfeller hvor en deltager uteblir, vil alle head-to-head-spill som involverer denne deltakeren gjøres ugyldig, mens vinnerspill fortsatt er gjeldende.


  15.5 Australske regler
  Vinneren avgjøres av de offisielle resultatlistene. "Dead heat"-regler gjelder.


  15.6 Badminton
  Alle spill blir avgjort med grunnlag i de offisielle resultatlistene av det aktuelle eventet. Dersom et spesifikt event blir suspendert eller utsatt, vil spillene forbli gyldig gitt at eventet blir fullført på den samme arenaen innen 12 timer.

  Kampvinner inkludert In-Play
  En hel kamp må fullføres for at spill skal stå. Hvis mindre enn 1 game fullføres i kampen regnes alle spill som ugyldige.

  Handicapspill inkludert In-Play
  Om en av deltakerne gir seg, vil handicapspill regnes som ugyldige med mindre det ikke er noen måte kampen kunne bli spilt til en naturlig avslutning uten å betingelsesløst bestemme resultatet til dette markedet.

  Dersom en listet spiller ikke starter i en singel eller dobbelmatch vil alle spill på denne individuelle kampen bli erklært ugyldig. Alle spill på utfallet av en lagkamp vil derimot ikke bli påvirket av spillerbytter eller endringer i lagets oppstilling. Alle spill på lagkamper vil bli stående, selv i tilfeller hvor en eller flere individuelle kamper blir avgjort på walkover grunnet spillere som trekker seg.

  Over/Under: Dersom en deltaker trekker seg vil O/U-spill bli annullert, dersom ikke grensen for O/U allerede har blitt overskredet, hvilket vil føre til at tilsvarende resultat blir gjeldende.

  Vinnerspill: Ingen refundering for deltakere som ikke starter. "Dead heat"-regler gjelder.


  15.7 Bandy
  Minst 80 minutter av kampen må være spilt for at spillet skal være gyldig. Alle spill gjelder kun fulltid hvis ikke annet er uttalt. Hvis en kamp spilles over 3 perioder i stedet for to, vil halve resultatet etter 45 minutter bli tellende som pauseresultat for alle spillgrupper. Dersom kampen har blitt utsatt eller kansellert vil alle spill bli erklært ugyldig, med mindre kampen blir spilt innen 12 timer etter det opprinnelige starttidspunktet.

  Spillerspesialer:
  Enhver spiller involvert i en spillerspesial må delta i kampen. Om ikke vil spillene bli annullert.


  15.8 Baseball
  Kamper som ikke starter innenfor en tidsramme på 12 timer etter opprinnelig starttid vil bli utsatt, og innsatser refunderes. En kamp blir offisiell så fort 5 inninger er spilt (4,5 om hjemmelaget leder). Spill på totalt antall løp og lagtotaler gjelder om minst 9 inninger er spilt (8,5 om hjemmelaget leder) eller om utfallet allerede er gitt når kampen avsluttes. Alle spill inkluderer Extra Innings med mindre annet er spesifisert. Om en sluttspillkamp suspenderes men gjenopptas innen 120 timer etter at den ble suspendert, vil alle spill bli stående, og disse spill avgjøres etter at kampen er ferdigspilt. Om en kamp, uansett grunn, skulle ende uavgjort vil spill på vinner bli voidet. Alle andre spill blir stående og avgjort ut i fra de offisielle resultatene.

  Start-pitchere (kastere):
  Startende kastere publisert på baseballmarkeder er tilgjengelig kun som informasjon. Startende kastere som vises i spillhistorikken din og/eller på kupongen din vil ikke påvirke spillet ditt, og alle spill forblir gyldige, enten den startende kasterens som vises starter kampen eller ikke.

  Spillerspesialer:
  Enhver spiller involvert i en spillerspesial må delta i kampen for at et spill skal gjelde. Pitchere må kaste minst én ball. Slagmenn må være med i startoppstillingen og ha minst én slagrunde (plate appearance). I kamper hvor 9 inninger (8,5 om hjemmelaget leder) ikke er ferdigspilt, vil alle spillerspesialer gjøres ugyldige med mindre utfallet allerede er gitt. Utfallet kan fastsettes ved å gå over 9 inninger eller om spilleren fjernes fra kampen før kampen er ferdigspilt.

  For alle spill relatert til totalt antall baser vil en slagmann bli tildelt følgende:
  Singel = 1 base
  Dobbel = 2 baser
  Trippel = 3 baser
  Homerun = 4 baser

  Å nå en base som et resultat av walks, hit by pitch, error, balk, fielder’s choice, passed ball, wild pitch eller interference teller ikke mot totalt antall baser.

  Spesialspill:
  Ethvert spesialspill eller forslagsspill som kun er relatert til den første inningen blir avgjort så lenge den første inningen blir ferdigspilt. Det har ingen betydning om resten av kampen kanselleres, utsettes eller suspenderes. Samtlige spesialspill eller forslagsspill relatert til hvem som scorer først avgjøres utifra hvem som scorer først, uavhengig om kampen kanselleres, utsettes eller suspenderes etter dette.

  Seriespill i den ordinære sesongen:
  Oppsatte kamper i en liga kan ikke spilles senere enn 24 timer etter den forrige seriekampens opprinnelige starttid. Om en kamp i ligaen ikke fullføres innenfor denne tidsrammen vil alle seriespill eklæres ugyldige. Alle kampresultater må bli erklært som offisielle resultater for at et spill skal være gyldig. Start-pitchere har ingen påvirkning når det kommer til seriespill.

  Internasjonal baseball:
  Alle kamper som avsluttes basert på «Mercy-regelen» vil gjelde, uavhengig av hvor mange inninger som er spilt.
  Grand Salami: Minst 8,5 inninger må være spilt i alle kampene for at spillene skal bli stående. Dersom en kamp blir utsatt vil spill bli gjort ugyldig dersom ikke kampen spilles innen 12 timer etter den opprinnelige starttiden. Alle Grand Salami-spill blir stående, uavhengig av endringer hva gjelder pitchere den gjeldende dagen. Dersom over/under-markedets totale antall løp allerede er over grensen til tross for at en utsatt kamp ikke har blitt spilt vil spillet bli stående.


  15.9 Basketball
  Spill vil bli bestemt og avgjort basert på det offisielle resultatet av kampen inkludert overtid (I tilfelle en kamp ender i uavgjort og ingen overtid blir spilt, vil alle spillmarkeder avgjøres basert på sluttresultatet i henhold til regelverket). Endelig resultat av en kamp er avgjort bare hvis kampen fullføres i sin helhet. Spill som er avhengig av at kampen spilles ferdig og blir utsatt vil bli avlyst. Alle spillemarkeder som ikke avhenger av sluttresultatet vil bestå så lenge perioden for det aktuelle spillet er ferdig.

  For eksempel:
  Spill på 1. omgang vil bestå hvis kampen avbrytes i 2. omgang og/eller et over/underspill vil bli satt til Over hvis antallet mål er over før kampen ble avbrutt.

  Spillerspesialer – Ethvert spillerspesialspill krever at spillere inkludert i spillet deltar i kampen, hvis ikke avlyses spillet.

  Spilloppgjør
  Alle resultater bør være basert på den offisielle kilden eller den offisielle nettsiden til den gjeldende konkurransen. I tilfeller hvor statistikk eller resultater fra den offisielle kilden ikke er tilgjengelig, eller det finnes tilstrekkelig bevis for at nettsiden har feilaktig informasjon, kan bruk av uavhengige kilder påberopes for å ta avgjørelser rundt oppgjøret. Ved tilfeller av mangelfull, konsekvent informasjon vil vi avgjøre spilloppgjør basert på in-house statistikk.

  NBA langtidsspill
  For spill som omhandler totalt antall seire og dueller i den ordinære NBA-sesongen må begge lagene spille et minimum av 80 ordinære NBA-kamper for at spillet skal være gyldig. Dersom et spill allerede er avgjort før 80 spilte kamper er nådd for lagene vil denne regelen derimot ikke tre i kraft.

  Divisjonsvinner – Spill vil bli avgjort i henhold til de offisielle NBA tiebreak-reglene

  Konferansevinnere – Lagene som avanserer til NBA-finalen vil bli ansett som konferanse-vinnere. Dette vil ikke være basert på tap/seier-statistikk fra den ordinære sesongen.


  15.10 Strandfotball
  Resultatet avgjøres av den offisielle resultatlisten.


  15.11 Strandvolleyball
  Alle spill gjelder for ordinær tid, så fremt ikke noe annet er oppgitt. Ordinær tid er definert av de offisielle reglene som publiseres av det respektive styrende organet. Dersom en kamp starter tidligere enn planlagt tid, vil alle spill plassert etter den faktiske starttiden anses som ugyldige.

  Ingen justering av oppgjør vil foretas for eventuelle endringer eller avgjørelser foretatt av styrende organ etter kampen eller turneringen.

  Spill på kamper

  Kampresultat
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som vinner kampen, f.eks. hjemmelaget, uavgjort eller bortelaget

  Antall mål
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet mål scoret i kampen er over eller under den angitte linjen.

  Handikap
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som vinner kampen, etter at handikapet er tatt med i regnestykket.

  Langsiktige spill

  Spill på vinneren og andre plasseringer i konkurransen
  Spill avgjøres basert på lagets endelig plassering i konkurransen ved slutten av det planlagte kampprogrammet, ekskludert kamper om opprykk/nedrykk i ligaen.

  Toppscorer
  Spill avgjøres basert på hvilken spiller som scorer flest mål i konkurransen som er oppgitt for spillet. I konkurranser som fokuserer på ligaer, teller ikke playoff-kamper. Selvmål teller ikke. "Dead heat"-regler gjelder.


  15.12 Skiskyting
  Head-to-head + Skyting head-to-head: For at et spill skal være gyldig må begge deltakerne starte øvelsen. Alle spill vil bli avgjort i henhold til det offisielle styringsorganet (FIS, IBU eller andre offisielle organisasjoner).

  Vinnerspill: Dersom en deltaker av en eller annen grunn ikke deltar fra start i en vinterøvelse er spillet tapt, uavhengig om øvelsen finner sted. Ingen refundering for ikke-startere.

  Vinnerspill i avbrutte øvelser: Alle spill vil være ugyldig dersom en øvelse blir avbrutt, med mindre det offisielle styringsorganet (FIS, IBU eller andre offisielle organisasjoner) bekrefter resultatene som et offisielt resultat på tidspunktet øvelsen blir avbrutt, og øvelsen ikke gjennopptaes på samme arena innen de neste to kalenderdagene.

  Vinnerspill utsatte/flyttede øvelser: Alle spill vil bli stående dersom en øvelse blir utsatt og utført på samme arena innen de neste to kalenderdagene. Dersom en øvelse blir flyttet til en annen arena, vil spillet bli erklært ugyldig.

  Lagkonkurranser og stafett: Medaljer i lagkonkurranser og stafetter vil bare telle som en medalje. Dette grunnet enklere oversikt når spill skal gjøres opp.


  15.13 Boksing
  Resultater vil bli sortert basert på de offisielle resultatene fra ringside. Resultatet kan bli revidert eller endret etter den første presentasjonen av ringannonsøren på stadion. Et spill er ikke offisielt før resultatet er bekreftet av dommerne på kamparenaen.

  Enhver endring av et sanksjoneringsorgan etter at resultatet er blitt presentert ringside som endrer resultatet på vinneren basert på anke, søksmål, resultat av dopingtest eller andre sanksjoner vil ikke bli anerkjent, og det opprinnelige resultatet fra ringside vil opprettholdes. Spill på at en av utøverne vinner på knockout/teknisk knockout blir ansett som vinnere dersom bokseren vinner på knockout, teknisk knockout eller grunnet stans av hjørnet.

  Over/under-spill på antall runder er bare basert på fullførte runder. Halvveis i en runde er etter nøyaktig 1 minutt og 30 sekunder i en 3 minutters runde. Dermed vil tidspunktet 3,5 runder inn i en kamp være 1 og et halvt minutt inn i runde 4.

  For spill på et spesifikt antall runder gjelder følgende: dersom en av bokserne ikke svarer på klokken ved oppstart av en runde hvor kampen har gått akkurat så langt som listet på totalen vil “under” være det vinnende spillet, ettersom runden aldri startet offisielt.

  Ved uavgjort vil spill på begge boksere bli refundert, med unntak av spill hvor det var mulig å spille på uavgjort. Alle andre spill er sortert ifølge deres egne spesifikke ordlyd.

  Enhver boksekamp som blir ansett som en “no contest” eller “no decision” (kamp blir avbrutt uten at en vinner og/eller taper blir kåret) vil føre til at alle innsatser blir refundert.

  Spill på likt/ulikt antall runder

  Du spiller på: Hvorvidt kampen avgjørespå et likt eller ulikt antall runder.

  Om kampen går tiden ut, vil alle spill bli satt til tap.


  15.14 Kano/Kajakk
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten som leveres av den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) ved medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatser.


  15.15 Cricket
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten fra det Internasjonale Skiforbundet (FIS), International Skating Union (ISU), den Offisielle Olympiske Komité eller annet offisielt organ som anses å ha myndighet.


  15.16 Langrenn
  Head-to-head: For kampbetting må begge deltakere starte øvelsen for at spill skal være gyldig. Alle spill vil bli avgjort i henhold til resultater fra det offisielle styringsorganet (FIS, IBU eller andre offisielle organisasjoner).

  Vinnerspill: Dersom en deltaker av en eller annen grunn ikke deltar fra start i en vinterøvelse er spillet tapt, uavhengig om øvelsen finner sted. Ingen refundering for ikke-startere.

  Vinnerspill i avbrutte øvelser: Alle spill vil være ugyldig dersom en øvelse blir avbrutt, med mindre det offisielle styringsorganet (FIS, IBU eller andre offisielle organisasjoner) bekrefter resultatene som et offisielt resultat på tidspunktet øvelsen blir avbrutt, og øvelsen ikke blir gjenopptatt på samme arena innen de neste to kalenderdagene.

  Vinnerspill utsatte/flyttede øvelser: Alle spill vil bli stående dersom en øvelse blir utsatt og utført på samme arena innen de neste to kalenderdagene. Dersom en øvelse blir flyttet til en annen arena, vil spillet bli erklært ugyldig.

  Lagkonkurranser og stafett: Medaljer i lagkonkurranser og stafetter vil bare telle som en medalje. Dette grunnet enklere oversikt når spill skal gjøres opp.


  15.17 Curling
  Vinnerspill: Dersom en deltaker av en eller annen grunn ikke deltar fra start i en curling-øvelse er spillet tapt, uavhengig av om øvelsen finner sted. Ingen refundering for ikke-startere.

  Kampbetting: Alle kamper vil bli avgjort med grunnlag i sluttresultatet. Ekstraomganger teller med.

  Spill på omganger: Dersom en omgang ender uten poeng vil alle spill bli erklært ugyldig, med mindre det var mulig å satse på at spesifikke omganger ville ende poengløs.


  15.18 Sykling
  Head-to-head etapperytter: For kampbetting må begge deltakerne starte øvelsen for at spillet skal være gyldig. Alle spill avgjøres av det offisielle styringsorganet (UCI eller en annen offisiell organisasjon).

  Vinnerspill: Dersom en deltaker av en eller annen grunn ikke deltar fra start i et sykkeløp er spillet tapt, uavhengig om øvelsen finner sted. Ingen refundering for ikke-startere. "Dead heat"-regler gjelder.

  Vinnerspill rytter-race: Vinnende spill må spå hvilke av to ryttere som ender først i det gitte løpet. Begge rytterne må starte for at spillet skal være gyldig. Dersom begge rytterne trekker seg fra løpet vil den rytteren som har fullført flest etapper – uavhengig av tid eller plassering på det gitte tidspunkt – bli ansett som vinner. Dersom begge rytterne trekker seg i samme etappe vil utvalget bli erklært ugyldig.

  Avbrutte løp: Alle spill på en sykkel-tour som har blitt avbrutt vil bli erklært ugyldig, med mindre fem etapper har blitt fullført og offisielle resultater har blitt lagt ut, untatt om annet er blitt uttalt eller spillet allerede har blitt avgjort. Alle spill på individuelle løp eller etapper som blir avbrutt før et offisielt resultat har blitt gitt vil bli erklært ugyldig, med mindre annet er uttalt eller spillet allerede har blitt avgjort.

  Utsatte/flyttede løp: Alle spill er ugyldig dersom et løp er utsatt, omorganisert eller flyttet til en annen arena.


  15.19 Dart

  Vinnerspill
  Det er ingen tilbakebetalinger for ikke-startende eller vinnere som er uregistrerte. Alle spill er fortsatt gjeldende om en spiller trekker seg før eller under turneringen.

  Vinnerspill på Premier League refererer til playoff-vinneren, ikke tabellen etter uke 15.

  Resultatspill
  Hvis kampen er påbegynt men ikke fullføres, vil spilleren som går videre til neste runde anses som vinneren. En Premier League-kamp vil bli gjort opp basert på det offisielle resultatet.

  For Premier League tilbyr vi spill på både 2 og 3 utfall. Innsats plassert på spill med 2 utfall vil bli annullert om kampen ender uavgjort.

  Handicap
  Hvis en kamp, uansett årsak, ikke fullføres vil alle handicapspill på omganger eller sett bli annullert om ikke resultatet allerede er klart.

  Kampspill omganger/sett over/under, Kampspill omganger/sett
  Hvis en kamp, uansett årsak, ikke fullføres vil alle spill bli annullert med mindre resultatet allerede er klart.

  Omganger, partall eller oddetall
  Hvis en match, uansett årsak, ikke fullføres vil alle spill bli annullert.

  Vinner omgang/sett
  Omgangen/settet må fullføres for at spill skal være gjeldende.

  Flest 180-kast/Kampspill 180-kast, Kampspill med handicap 180-kast
  Hvis en kamp, uansett årsak, ikke fullføres vil alle spill bli annullert.

  Checkout kampspill
  Spill vil bli annullert om kampen ender uavgjort eller ikke fullføres, uansett årsak.

  180-kast kampspill 2/3 utfall, 180-kast for spiller 2/3 utfall
  Hvis en kamp, uansett årsak, ikke fullføres vil alle spill bli annullert med mindre resultatet allerede er klart.

  Høyeste checkout i en kamp 2/3 utfall / Høyeste checkout over/under, Høyeste checkout for spiller 2/3 utfall
  Hvis en kamp, uansett årsak, ikke fullføres vil alle spill bli annullert med mindre resultatet allerede er klart.

  Riktig resultat
  Hvis en kamp ikke fullføres, uansett årsak, vil alle spill bli annullert.

  Stilling etter 4 omganger, Leder etter 4 omganger
  4 omganger må fullføres for at spill skal være gjeldende.

  Først til 3 omganger
  Hvis en kamp, uansett årsak, ikke fullføres vil alle spill bli annullert med mindre resultatet allerede er klart.

  180-kast omgang, 180-kast i omgang for spiller, Omgangsvinnende checkout 2/3 utfall, Omgangsvinnende dobbelfarge
  Omgangen må fullføres for at spill skal være gjeldende.

  9-kastsomgang, 170-kast checkout
  Hvis en kamp, uansett årsak, ikke fullføres vil alle spill bli annullert med mindre resultatet allerede er klart.

  15.20 Stuping
  Vinneren avgjøres av den offisielle Resultatatlisten som leveres av den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) ved medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatser.


  15.21 Hestesport
  Vinneren avgjøres av den offisielle Resultatatlisten som leveres av den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) ved medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatser.


  15.22 Fekting
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten som leveres av den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) ved medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatser.


  15.23 Landhockey
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten.


  15.24 Innebandy
  Alle spill blir avgjort på basis av de offisielle resultatlistene fra den gjeldende konkurransen. Dersom et spesielt event er suspendert eller utsatt vil spillet være gyldig dersom eventet fullføres på den samme arenaen innen 12 timer. Dersom en eller flere av de deltakende ikke tar del i en spesifikk kamp vil alle spill bli annullert. Minst 55 minutter av kampen må være spilt for at spill skal være gyldig. Alle spill er fulltidsspill hvis ikke annet er skrevet.

  Spillerspesialer
  For allfe spillerspesialer eller handicap-spill må alle spillerne delta i kampen for at spillet skal være gyldig. Alle poeng/mål/målgivende/skudd (eller andre statistiske måleenheter) scoret i løpet av ordinær tid og overtid teller. Scoringer i straffeslagskonkurranse teller ikke.


  15.25 Fotball
  Alle spill gjelder for ordinær tid, så fremt ikke noe annet er oppgitt. Ordinær tid er definert av de offisielle reglene som publiseres av det respektive styrende organet. Minst 80 minutter av kampen må være spilt for at et spill skal være gyldig. Spill der resultatet er endelig før ordinær tid eller før en kamp avbrytes, skal avgjøres uavhengig av om 80 minutter er fullført eller ikke.

  Kamper oppført spesifikt som "Ungdom", tar for seg fotballkamper spilt mellom lag hvor spillerne er 23 år eller yngre.

  Spill avgjøres basert på definisjonen gitt av styrende organ. Så fremt det ikke er støttet av bevis som ikke kan motstrides, vil ikke BETSSON GROUP godkjenne eventuelle klager med rot i en personlig tolkning av disse vilkårene. I forbindelse med UEFAs klubbkonkurranser vil den offisielle kamprapporten etter fulltid som sendes til pressen som en pdf, brukes til å avgjøre spillene.

  I tilfeller der statistikk ikke sendes ut av det styrende organet, vil WhoScored.com bli brukt til å avgjøre spill.

  Ingen justering av oppgjør vil foretas for eventuelle endringer eller justeringer foretatt av styrende organ etter kampen eller turneringen.

  Markeder for kort
  Bare kort som gis til spillere som er på banen teller. Kort gitt til trenere eller spillere på benken på det tidspunktet de får kortet teller ikke. Dersom en spiller får to gule kort, og deretter et rødt kort, vil to kort være tellende i forbindelse med disse spillene.

  Avgjørelser tas basert på alt tilgjengelig bevis for kort gitt under de planlagte 90 eller 45 minuttene med spill. Kort gitt etter at kampen er blåst av for fulltid telles ikke.

  Kortpoeng
  Gult kort gir 10 poeng.
  Rødt kort gir 25 poeng.
  Maksimalt 35 poeng kan bli tildelt per spiller. To gule kort som resulterer i et rødt kort vil telles på følgende vis: Et gult kort (10 poeng) og et rødt kort (25 poeng).
  Avgjørelser tas basert på alt tilgjengelig bevis for kort gitt under de planlagte 90 eller 45 minuttene med spill. Kort gitt etter at kampen er blåst av for fulltid telles ikke.

  Markeder for hjørnespark
  Kun hjørnespark som blir tatt teller. Hvis et hjørnespark tas på nytt, teller det forsatt kun som ett hjørnespark.

  Spesialer på spiller
  Spill plassert på spillere som deltar på noe tidspunkt i løpet av kampen anses som gyldige, så fremt ikke noe annet er spesifisert i reglene for markedet, uavhengig av tidspunktet for spillerbytte/inkludering. Selvmål teller ikke mot avgjørelsen av dette tilbudet.

  I spill som går over lang tid må spilleren fullføre turneringen med det samme laget han/hun startet med for at spillet skal gjelde.


  Spill på kamp

  Kampresultat
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som vinner kampen: hjemmelaget, uavgjort eller bortelaget.

  Antall mål
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet mål scoret i kampen er over eller under den angitte linjen.

  Handikap
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som vinner kampen, etter at handikapet er tatt med i regnestykket.

  Dobbel sjanse
  Spill avgjøres basert på om det endelige kampresultatet ender i et av de to viste valgene.

  Begge lagene scorer
  Spill avgjøres basert på om begge lag har scoret minst ett mål når kampen er over.

  Begge lag scorer - ingen uavgjort
  Om begge lag scorer et mål og det ene laget vinner, blir spillet avgjort som 'ja". Om resultatet er 'seier uten innslupne mål' eller uavgjort, blir spillet avgjort som 'nei'.

  Kampresultat etter xx minutter
  Spillet avgjøres så snart tidsrammen utløper. F. eks. vil kampresultat etter 5 minutter avgjøres så snart det sjette spilleminuttet starter, dvs. 5:00.

  Resultat for resten av kampen
  Alle spill avgjøres i henhold til antall scoringer etter at spillet er plassert. Scoringer forut for dette teller ikke.

  Pause/fulltid
  Spill avgjøres basert på kampens resultat til pause og fulltid.

  Riktig resultat
  Spill avgjøres basert på det eksakte resultatet i kampen.

  Riktig resultat ‒ Første omgang
  Spill avgjøres basert på det eksakte resultatet i kampen til pause.

  Hjemme-/bortelag ‒ Antall mål
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet mål scoret i kampen av det aktuelle laget er over eller under den angitte linjen.

  Hjemme-/bortelagets første mål
  Spill avgjøres basert på om det aktuelle lagets første mål scores i første omgang, andre omgang eller ingen mål scorer i det hele tatt.

  Hjemme-/bortelaget vinner og slipper ikke inn mål
  Spill avgjøres basert på om det aktuelle laget vinner kampen og heller ikke slipper inn noen mål.

  Seiersmargin
  Spill avgjøres basert på marginen det aktuelle laget vinner kampen med. Eksempel: Hjemmelaget vinner med nøyaktig ett mål. Et valg er tilgjengelig i tilfelle det skulle bli uavgjort.

  Totalt antall mål
  Spill avgjøres basert på det eksakte antall mål som scores i kampen.

  Antall mål ‒ Første omgang
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet mål scoret i løpet av første omgang av kampen er over eller under den angitte linjen.

  Omgang med flest mål
  Spill avgjøres basert på hvilken omgang det scores mest mål i. Like mange mål i hver omgang vil være et tilgjengelig valg i dette markedet.

  Resultat til pause
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som leder til pause i kampen: hjemmelaget, uavgjort eller bortelaget.

  Intet spill ved uavgjort
  Spill avgjøres basert på hvilket valg som blir det endelige resultatet i kampen. Innsatsen returneres hvis kampen ender med uavgjort.

  Asiatisk handikap
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som vinner kampen, etter at det asiatiske handikapet er tatt med i regnestykket.

  Førte/siste lag som scorer
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som scorer det første/siste målet. Selvmål teller i forbindelse med dette spillet.

  Totalt antall mål ‒ Første omgang
  Spill avgjøres basert på det eksakte antall mål som scores i første omgang i kampen.

  Antall mål ‒ Oddetall/partall
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet mål scoret i kampen er et oddetall eller et partall. Dersom det ikke scores mål, anses det som partall i forbindelse med dette spillet.

  Dobbel sjanse ‒ Første omgang
  Spill avgjøres basert på om kampresultatet til pause ender i et av de to viste valgene.

  Intet spill ved hjemmeseier
  Spill avgjøres basert på hvilket valg som blir det endelige resultatet i kampen. Innsatsen returneres hvis hjemmelaget vinner kampen

  Intet spill ved borteseier
  Spill avgjøres basert på hvilket valg som blir det endelige resultatet i kampen. Innsatsen returneres hvis bortelaget vinner kampen

  Hjemme-/bortelaget scorer i begge omganger
  Spill avgjøres basert på om det aktuelle laget scorer i både første omgang og andre omgang.

  Hjemme-/bortelaget vinner første eller andre omgang
  Spill avgjøres basert på om det aktuelle laget scorer flere mål enn motstanderen i enten første omgang eller andre omgang.

  Resultat + Antall mål
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som vinner kampen og om det totale antallet mål scoret i kampen er over eller under den angitte linjen.

  Resultat + Begge lagene scorer
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som vinner kampen og om begge lag har scoret minst ett mål når kampen er over.

  Går videre
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som går videre til neste runde.

  Seiersmåte
  Spill avgjøres basert på hvordan kampen avgjøres etter et uavgjort resultat.

  Selvmål
  Spill avgjøres basert på om det var et selvmål i løpet av kampen. Kun offisielle beslutninger teller for dette spillet.

  Straffe
  Spill avgjøres basert på om en straffe gis i løpet av kampen.

  Rødt kort
  Spill avgjøres basert på om en spiller som spiller på banen utvises i løpet av kampen. I forbindelse med dette spillet teller ikke røde kort gitt til støtteapparatet og spillere på benken.

  Mål etter det 90. minutt
  Spill avgjøres basert på om det scores et mål etter det 90. minutt.

  Treverket
  Spill avgjøres basert på om ballen treffer stangen eller tverrliggeren i spill.

  Kampens utvikling
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som først tar ledelsen i kombinasjon med sluttresultatet etter 90 spilte minutter (inkludert overtid), uavhengig av hvor ofte det endrer seg hvem som leder i mellom disse tidspunktene.

  Måte første mål scores på
  Spill avgjøres basert på hvordan kampens første mål scores. Hvis du velger frispark, vil du kun vinne dersom personen som tar frisparket scorer direkte og offisielt krediteres målet.

  Avspark
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som tar avspark i kampen. Spill plassert innen 10 minutter fra avspark anses som ugyldige.

  Antall forseelser
  Spill avgjøres basert på antall forseelser i løpet av kampen.

  Flest frispark laget
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som står bak flest forseelser i løpet av kampen.

  Hjemme-/bortelag ‒ Antall forseelser laget
  Spill avgjøres basert på antall forseelser av det aktuelle laget i løpet av kampen.

  Førstekort
  Spill vil bli avgjort av hvilket lag som
  mottar det første kortet i kampen

  Antall kort
  Spill vil bli avgjort av hvor mange kort som blir utdelt i kampen.

  Hjemme-/bortelaget - Antall kort
  Spill vil bli avgjort av hvor mange kort som blir vist til det nominerte laget under kampen.

  Flest kort
  Spillet blir avgjort av hvilket lag som mottar flest kort i løpet av kampen.

  Første hjørnespark
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som får det første hjørnesparket i kampen.

  Antall hjørnespark ‒ Første omgang
  Spill avgjøres basert på hvor mange hjørnespark som blir tatt i løpet av første omgang i kampen.

  Antall hjørnespark
  Spill avgjøres basert på antall hjørnespark som blir tatt i løpet av kampen.

  Hjørnespark med handikap
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som tar flest hjørnespark, etter at handikapet er tatt med i regnestykket.

  Hjemme-/bortelag ‒ Antall hjørnespark
  Spill avgjøres basert på antall hjørnespark som tas av det aktuelle laget i løpet av kampen.

  Flest hjørnespark
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som tar flest hjørnespark i løpet av kampen.

  Bytte ‒ Første omgang
  Spill avgjøres basert på om et bytte ble foretatt i løpet av første omgang av kampen. Bytter foretatt i pause teller ikke.

  Antall bytter
  Spill avgjøres basert på antall bytter som foretas i løpet av kampen.

  Innbytter scorer
  Spill avgjøres basert på om en spiller som startet på benken til et av lagene scorer på et eller annet tidspunkt i løpet av kampen.

  Tillagt tid ‒ Første omgang
  Spill avgjøres basert på antall minutter vist på tavlen av fjerdedommeren i første omgang. Eventuelle minutter som spilles etter dette tallet tas det ikke hensyn til.

  Tillagt tid ‒ Andre omgang
  Spill blir avgjort i henhold til hvilket utvalg som er det endelige resultatet av kampen. Innsats blir returnert dersom BORTELAGET vinner kampen.

  Flest innkast
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som har flest innkast i løpet av kampen.

  Antall skudd på mål
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet skudd på mål i kampen er over eller under den angitte linjen.

  Hjemme-/bortelag ‒ Antall skudd på mål
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet skudd på mål i kampen for det aktuelle laget er over eller under den angitte linjen.

  Flest skudd på mål
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som har flest skudd på mål i løpet av kampen.

  Antall offsider
  Spill avgjøres basert på hvor mange ganger kampen stoppes på grunn av at en spiller blir avblåst for offside.

  Ballbesittelse med handikap
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som har mest ballbesittelse i prosent i kampen, etter at handikapet er tatt med i regnestykket.

  Hjemme-/bortelag ‒ Ballbesittelse %
  Spill avgjøres basert på om ballbesittelsen i prosent til det aktuelle laget når kampen er ferdig er over eller under den angitte linjen.

  Mest ballbesittelse %
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som har mest ballbesittelse i prosent i kampen.

  VAR-gjennomgang
  I sammenheng med spill er en VAR-gjennomgang når dommeren stopper spillet, og ser på hendelsen personlig. Mer spesifisert når dommeren ser hendelsen på nytt. En lydløs sjekk som kommer fra VAR-teamet, eller en annen form for gjennomgang anses ikke som en VAR-gjennomgang.

  Avgjørelser gjort ved bruk av videodømming (VAR) som omgjør den opprinnelige avgjørelsen til dommeren på banen, vil resultere i at spill plassert i perioden mellom den opprinnelige hendelsen og dommerens endelige avgjørelse for hendelsen annulleres. Alle odds på markeder som ikke ble påvirket av den opprinnelige hendelsen blir stående.

  Marked for målscorer
  In tilfelle det er konflikt i forbindelse med hvem som scoret målet, vil rettingen være basert på utfallet gitt av det offisielle styringsorgan. I kamper/arrangement der det offisielle organet ikke er angitt (f.eks. ved vennskapskamper), så vil rettingen være basert på forhåndsvisning eller andre offentlige kilder.

  Livespill neste målscorer
  Ethvert forsøk vil bli gjort for å inkludere alle spillere på et lag. Dersom det neste målet blir scoret av en spiller som ikke opprinnelig er inkludert, så vil spill på spilleren angis som vinnende spill. Spill på spillere som ikke er med i kampen anses som annullert. Alle spillere som har vært på banen i løpet av en kamp før det neste målet scores blir ansett som inkludert. Retting vil ikke inkludere hendelser som finner sted i eventuelle ekstraomganger eller straffesparkkonkurranser. Spill vil bli annullert dersom neste mål er et selvmål.

  Første målscorer
  Spill avgjøres basert på hvilken spiller som scorer det første målet i kampen. Dersom den valgte spilleren ikke starter kampen, men kommer inn før det første målet har blitt scoret, vil spill plassert på spilleren i dette markedet stå. Spillere som ikke er listet opp teller som vinner dersom de scorer det første målet i kampen. Dersom kampens eneste mål er et selvmål, vil «Ingen målscorer»-alternativet avgjøres som vinner.

  Siste målscorer
  Spill avgjøres basert på hvilken spiller som scorer det siste målet i kampen. Alle spillere som deltar i kampen kan spilles på i forbindelse med spill på siste målscorer. Spillere som ikke er listet opp teller som vinner dersom de scorer det siste målet i kampen. Dersom kampens eneste mål er et selvmål, vil «Ingen målscorer»-alternativet avgjøres som vinner.

  Scorer mål
  Spill avgjøres basert på om den aktuelle spilleren scorer i løpet av kampen.

  Spiller scorer 2 eller flere mål
  Spill avgjøres basert på om den aktuelle spilleren scorer to eller flere mål i løpet av kampen.

  Spiller scorer et hattrick
  Spill avgjøres basert på om den aktuelle spilleren scorer tre eller flere mål i løpet av kampen.

  Spillere som får et kort
  Spill vil bli avgjort om den nominerte spilleren mottar et kort i løpet av kampen.

  Spiller får et rødt kort
  Spill avgjøres basert på om den aktuelle spilleren får et rødt kort i løpet av kampen.

  Spiller scorer og laget hans vinner
  Spill avgjøres basert på om den aktuelle spilleren scorer og laget hans vinner.

  Spiller scorer i begge omganger
  Spill avgjøres basert på om den aktuelle spilleren scorer i begge omgangene i kampen. Spillerenmå få spilletid i begge omganger for at spillet skal telles.

  Spiller scorer fra utenfor boksen
  Spill avgjøres basert på om den aktuelle spilleren scorer fra utenfor boksen, også kjent som sekstenmeteren og straffeområdet. Hele ballen må være utenfor straffeområdet når den skytes for at målet skal telle.

  Spiller scorer på hodet
  Spill avgjøres basert på om den aktuelle spilleren scorer på hodet.

  Spiller scorer på direkte frispark
  Spill avgjøres basert på om den aktuelle spilleren scorer på et direkte frispark. Spill avgjøres som vunnet hvis målet offisielt gis til spilleren som tok frisparket.

  Spiller sørger for straffe
  Spill avgjøres basert på om den aktuelle spilleren felles i boksen og det resulterer i straffe. Straffer grunnet hands teller ikke for dette spillet.

  Spiller scorer det avgjørende målet
  Spill avgjøres basert på om spilleren scorer målet som sikrer laget seieren. Et mål anses som avgjørende når laget vinner kampen uten å måtte score flere mål. For eksempel er lagets tredje mål det avgjørende målet når de vinner 5-2.

  Spiller til å spille hele kampen
  Spilleren må starte kampen for at spillet er gyldig. Spill vil bli rettet i samsvar med om spilleren spiller hele kampen eller ikke.

  Sendt på tribunen
  Spill på om en navngitt manager eller trener blir vist bort fra sidelinjen av kampdommeren i løpet av spilletiden.
  Dersom manageren eller treneren begynner kampen på tribunen eller selv velger å forlate teknisk sone og sette seg på tribunen i løpet av kampen, vil ikke dette telle når spillet avgjøres. Om manageren eller treneren tilbringer hele kampen på tribunen etter eget ønske, regnes alle spill som ugyldige.

  Banens beste
  Spill avgjøres basert på spilleren det offisielle styrende organet utroper som banens beste. Slikt organ er FIFA i VM-kamper, UEFA i EM-kamper osv. Hvis det ikke utropes noen banens beste av det offisielle styrende organet, vil spillet avgjøres basert på spilleren som mottar prisen for banens beste av TV-selskapet i Storbritannia som sener kampen i følgende prioritert rekkefølgende, så fremt ikke noen annet er oppgitt: i) BBC/ITV ii) Sky iii) BT Sport iv) Euro Sport.
  Hvis det ikke deles ut noen pris live på TV, vil alle spill anses ugyldige, uavhengig av om en spiller kåres til banens spiller av en i studio. Dersom mer enn én spiller mottar prisen, vil "dead heat"-reglene gjelde.
  Spillere som ikke er listet opp teller som vinner dersom de mottar prisen for banens beste spiller. Spillere som deltar i kampen på en eller annen måte vil være gyldige kandidater til å motta prisen.


  Langsiktig spilling

  Vinner og andre spill på plasseringene i en konkurranse
  Spill avgjøres basert på lagets endelig plassering i konkurransen ved slutten av det planlagte programmet kamper, ekskludert kamper om opprykk/nedrykk i ligaen. Dette inkluderer også konkurranser som er delt halvveis gjennom sesongen.
  Et unntak til denne regelen er ligaene i Sør-Afrika, hvor det spilles en playoff-kamp for å avgjøre hvem som vinner ligaen, hvis to lag er på delt førsteplass I slike tilfeller vil vinneren av playoff-kampen anses som vinneren.

  Toppscorer
  Spill avgjøres basert på hvilken spiller som scorer flest mål i konkurransen som er oppgitt for spillet. I konkurranser som fokuserer på ligaer, teller ikke playoff-kamper. Selvmål teller ikke. "Dead heat"-regler gjelder.

  Enkel Forecast
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som kommer på førsteplass og hvilket lag som kommer på andreplass når konkurransen er over.

  Dobbel Forecast
  Spill avgjøres basert på hvilke to lag som kommer på første- og andreplass når konkurransen er over, uavhengig av hvilket lag som kommer på hvilken av de to plassene.

  Gruppe vinnerne kom fra
  Spill avgjøres basert på hvilken gruppe vinneren til slutt kvalifiserte seg fra.

  Vinner for første gang
  Spill avgjøres basert på om konkurransens vinner noen ganger har vunnet den samme konkurransen før.

  Lag som scorer mest
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som scorer flest mål i konkurransen. "Dead heat"-regler gjelder.

  Lag som scorer minst
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som scorer minst mål i konkurransen. "Dead heat"-regler gjelder.

  Lag som slipper inn mest
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som slipper inn flest mål i konkurransen. "Dead heat"-regler gjelder.

  Lag som slipper inn minst
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som slipper inn minst mål i konkurransen. "Dead heat"-regler gjelder.

  Lag som får flest gule kort
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som får flest gule kort i løpet av turneringen. "Dead heat"-regler gjelder.

  Lag som får flest røde kort
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som får flest røde kort i løpet av turneringen. "Dead heat"-regler gjelder.

  Gruppe med flest mål
  Spill avgjøres basert på hvilken gruppe det scores flest mål i. "Dead heat"-regler gjelder.

  Gruppe med minst mål
  Spill avgjøres basert på hvilken gruppe det scores minst mål i. "Dead heat"-regler gjelder.

  Pris for beste spiller
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som får prisen for beste spiller, eller tilsvarende pris i konkurransen. I VM- vil for eksempel "Gullballen" brukes for å avgjøre spillet.

  Pris for beste unge spiller
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som får prisen for beste unge spiller, eller tilsvarende pris i konkurransen.

  Pris for beste målvakt
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som får prisen for beste målvakt, eller tilsvarende pris i konkurransen. I VM- vil for eksempel "Gullhansken" brukes for å avgjøre spillet.

  Pris for beste forsvarsspiller
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som får prisen for beste forsvarsspiller, eller tilsvarende pris i konkurransen.

  Pris for beste midtbanespiller
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som får prisen for beste midtbanespiller, eller tilsvarende pris i konkurransen.

  Pris for beste spiss
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som får prisen for beste spiss, eller tilsvarende pris i konkurransen.

  Turneringens lag
  Spill avgjøres basert på hvilken spiller som kommer inn på turneringens offisielle lag, uavhengig av posisjon. Dersom en offisiell liste ikke kunngjøres, vil alle spill anses som ugyldige.

  Beste sluttplassering
  Spill avgjøres basert på hvilke lag som har beste sluttplassering fra de oppførte valgene når konkurransen er ferdig. "Dead heat"-regler gjelder.

  Toppscorer blant de oppførte
  Spill avgjøres basert på hvilken spiller fra de oppførte som scorer flest mål i konkurransen. "Dead heat"-regler gjelder.

  Utslagsrunde
  Spill avgjøres basert på hvilken runde det aktuelle laget blir slått ut.

  Lagets toppscorer
  Spill avgjøres basert på hvilken spiller som scorer flest mål i konkurransen for det aktuelle laget. I konkurranser som fokuserer på ligaer, teller ikke playoff-kamper. Selvmål teller ikke. "Dead heat"-regler gjelder.

  Flest målgivende på laget
  Spill avgjøres basert på hvilken spiller som har flest målgivende pasninger i konkurransen for det aktuelle laget. I konkurranser som fokuserer på ligaer, teller ikke playoff-kamper. "Dead heat"-regler gjelder.

  Lag kvalifiserer seg fra gruppespillet
  Spill avgjøres basert på om det aktuelle laget klarer å kvalifisere seg til utslagsrunden i konkurransen.

  Gruppespill ‒ Nøyaktig antall poeng
  Spill avgjøres basert på det nøyaktige antall poeng når gruppespillet i konkurransen er ferdig.

  Gruppespill ‒ Antall poeng
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet poeng etter gruppespillet i konkurransen er over eller under den gitte linjen for det aktuelle laget.

  Lag i gruppespillet ‒ Antall mål scoret
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet mål scoret av det aktuelle laget i konkurransen er over eller under den angitte linjen.

  Lag i gruppespillet ‒ Antall mål sluppet inn
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet mål sluppet inn av det aktuelle laget i konkurransen er over eller under den angitte linjen.

  Lag i gruppespillet ‒ Antall gule kort
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet gule kort det aktuelle laget får i konkurransen er over eller under den angitte linjen.

  Siste lag som forblir ubeseiret
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som har flest seire og uavgjort før det taper en kamp. "Dead heat"-regler gjelder.

  Toppscorer og laget hans vinner konkurransen
  Spill avgjøres basert på hvilke av de oppførte spillerne som blir toppscorer og som samtidig er på laget som vinner konkurransen.

  Flest kamper uten baklengs
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som har flest kamper i turneringen uten baklengsmål. "Dead heat"-regler gjelder.

  Flest målgivende
  Spill avgjøres basert på hvilken spiller som har flest målgivende pasninger i konkurransen. "Dead heat"-regler gjelder.

  Lag som når sju mål først
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som scorer sju mål først i konkurransen. Selvmål teller ikke. Laget som scorer sju mål på minst antall minutter spilt erklæres som vinner av spillet.

  Ligavinner med handikap
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som vinner konkurransen, etter at handikapet er tatt med i regnestykket for hvert lag.

  Leder ligaen 25. desember/31. desember
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som topper ligaen på 25. desember/31. desember


  Spesialspill på fotball

  Klubb etter 3. september / 5. februar
  Spill avgjøres basert på hvilket lag den aktuelle spilleren er registrert for før tidsrammen utløper. Låneavtaler teller, så fremt ikke noe annet er oppgitt. Dersom spilleren ikke går til en annen klubb, vil alle spill plassert på hans nåværende lag avgjøres som vinnere. Dersom spilleren signerer for en klubb som ikke er oppført, står alle spill. Intensjonskontrakter eller lignende avtaler teller ikke for dette spillet. Spill plassert etter en offentlig kunngjøring er ugyldig.

  Neste permanente manager
  Spill avgjøres når neste permanente manager som ansettes annonseres offisielt av klubben. Midlertidige managere og caretakers telles ikke med mindre de fullfører minst 10 offisielle kamper, og de vil da regnes som permanent manager. Dersom det er tvetydighet med tanke på valg av manager, kan casinowinner.com avgjøre, basert på rimelig skjønn, hvordan markedet skal avgjøres basert på tilgjengelig informasjon på tidspunktet. Dersom en manager som ikke er oppført får jobben, vil alle spill stå. Alle spill plassert etter en offentlig kunngjøring er ugyldige.

  Antall troféer vunnet
  Med mindre annet er spesifikt angitt, blir spill avgjort i henhold til prestasjonene til det bestemte laget i følgende turneringer: hjemlig liga, deres ekvivalent til FA-cup og ligacup i tillegg til Champions League eller Europa League. Ingen andre troféer telles.

  Managers neste klubb
  Spill avgjøres basert på hvilken klubb den aktuelle manageren representerer neste jobb. Alle spill plassert etter en offentlig kunngjøring er ugyldig.

  Neste manager som får sparken
  Spill avgjøres basert på hvilken manager som forlater jobben sin før siste planlagte ligakamp, inkludert playoff-kamper. Dette inkluderer det å få sparken og når manageren selv velger å forlate stillingen. Spill plassert etter en offentlig kunngjøring er ugyldig.

  Laguttakliste
  Spill avgjøres basert på om en spiller inkluderes i troppen til turneringen. Spill plassert etter en offentlig kunngjøring er ugyldig.

  Daglige spesialer
  Alle spill du finner under Daglige spesialer avgjøres basert på det akkumulerte resultatet eller forholdene til spillet den dagen. Kun tidssonen der turneringen holdes blir tatt i betraktning. Hvis noen kamper med lagene som skal spilles på dagen utsettes eller avlyses, vil alle spill anses ugyldige.

  Fantasy-kamper
  I fantasy-kamper konkurrerer to lag virtuelt. Vinneren av denne kampen er det laget som scorer flest mål på den gjeldende kampdagen mot en ekte motstander. Kun mål teller, seier eller tap er relevant.


  15.26 Formel 1
  Sesongspill

  Førermesterskapet
  Tipp vinneren av førermesterskapet
  Spill blir avgjort av de offisielle plasseringene øyeblikkelig etter den siste konkurransen i mesterskapet og vil ikke bli påvirket av noen eventuelle senere endringer.

  Konstruktørmesterskapet
  Tipp vinneren av konstruktørmesterskapet.
  Spill blir avgjort av de offisielle plasseringene øyeblikkelig etter den siste konkurransen i mesterskapet og vil ikke bli påvirket av noen eventuelle senere endringer.

  Hvor mange Formel 1-løp vil en spesifiserte føreren vinne under mesterskapet
  Tipp hvor mange Formel 1-løp en spesifisert fører vil vinne under mesterskapet.
  Spill blir avgjort av de offisielle plasseringene øyeblikkelig etter den siste konkurransen i mesterskapet og vil ikke bli påvirket av noen eventuelle senere endringer.

  Sesongspill
  Tipp hvilken fører som vil oppnå den beste plasseringen i førermesterskapet.
  Spill blir avgjort av de offisielle plasseringene øyeblikkelig etter den siste konkurransen i mesterskapet og vil ikke bli påvirket av noen eventuelle senere endringer.

  Hvilken fører oppnår flest pole position i løpet av sesongen
  Velg den føreren fra listen som vil oppnå flest pole position i løpet av sesongen.
  Spill vil bli bestemt av offisiell klassifisering for hver løp.

  Hvilken fører oppnår flest seiere i løpet av sesongen
  Velg den føreren fra listen som vil oppnå flest seiere i løpet av sesongen.
  Spill vil bli bestemt av de offisielle plasseringer umiddelbart etter siste løp av sesongen.
  Om spillet skulle ende uavgjort blir det satt som ugyldig.

  Individuelle Formel 1-spill

  Løpsvinner
  Tipp vinneren av løpet.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Pallplassering
  Tipp hvilken fører som vil oppnå en pallplassering.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Poenggivende sluttplassering
  Tipp en fører som vil oppnå en plassering som gir poeng til førermesterskapet.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Løpsspill (Fører mot fører)
  Tipp hvilken fører som vil oppnå den beste sluttplassering.
  Om det skulle skje at ingen av førerne fullfører løpet vil antall fullførte runder avgjøre. Fullfører begge førerne det samme antallet runder blir spillet gjort ugyldig.
  Begge førere må starte løpet for at spillet skal gjelde.

  Første til å bryte løpet
  Tipp hvilken fører som blir den første til å bryte etter at løpet har startet.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden.
  Om to eller flere førere bryter løpet under samme runde vil reglene for dead heat telle.

  Totalt antall kvalifiserte sjåfører
  I henhold til regel 45.2 i FIA Formula One Sporting Regulations, vil førere som har fullført minst 90% av antallet runder tilbakelagt av vinneren (rundet ned til nærmeste hele nummer) bli regnet som klassifiserte i løpet det gjelder. De som ikke når 90%-grensen vil derfor blir avgjort som ikke-klassifiserte.

  Antall førere som kommer til mål
  Så om nummeret på førere som kommer til mål er over eller under et spesifisert nummer.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Løpsspill (Konstruktør mot konstruktør)
  Tipp hvilket lag som vil ha den føreren som oppnår en bedre sluttplassering enn alle førerne til motstanderlaget.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Første konstruktør til å bryte løpet
  Tipp hvilket lag som har føreren som bryter tidligere enn noen av førerne til motstanderlaget.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.
  Om to eller flere førere bryter løpet under samme runde vil reglene for dead heat telle.

  Vinnende konstruktør i løpet
  Tipp hvilket lag som vil vinne løpet.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Nasjonalitet på løpsvinneren
  Tipp nasjonaliteten til løpets vinner.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Seiersmargin
  Tipp om seiersmarginen mellom løpets vinner og resten av feltet er over eller under en spesifikk tid.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Safety car
  Tipp om safety car kommer på banen eller ikke under løpet.
  Om løpet starter med en safety car-fase (for eksempel grunnet værproblemer) i stedet for startlys, vil ikke denne perioden anses som er saftey car-fase for spillformål. Det samme gjelder for safety car-faser under omstart rett etter perioder med rødt flagg. En virtuell safety car vil ikke telle som en vanlig safety car for spillformål.

  Brutt løp under første runde
  Tipp hvor mange førere som vil bryte løpet under første runde.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden.
  Bare førere som faktisk starter løpet (selv fra pit lane) vil telle. Førere som ikke starter løpet vil bli merket med “DNS” i de offisielle resultatlistene.
  Ender topp 6
  Tipp en fører som vil avslutte løpet på en av de seks første posisjonene.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Navngitt fører til å ha den raskeste kvalifiseringen, registrerer den raskeste rundetiden under løpet og vinn løpet
  Tipp om en navngitt fører vil ha den raskeste kvalifiseringen, registrere den raskeste rundetiden under løpet og vinn løpet.
  Alle tre Tippdommene må være korrekte for at spillet skal være vellykket.
  Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Sluttplassering for navngitt fører
  Tipp sluttplassering til en navngitt fører under det spesifiserte løpet.
  Spillet avgjøres av førerposisjonene på tidspunktet for pallpresentasjonen og eventuelle senere endringer vil ikke telle.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Raskeste runde i løpet
  Tipp hvilken fører som vil få registrert den raskeste runden i løpet.
  Spill avgjøres av den offisielle klassifiseringen.

  Løpsduell
  Tipp et par førere som vil ende på første- og andreplass, uansett rekkefølge. Kun én innsats kreves.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.

  Raskeste kvalifisering og vinner av løpet
  Tipp en fører som vil registrere den raskeste tiden i den avsluttende kvalifiseringsrunden og så vinne løpet.
  Den raskeste kvalifiseringen vil være den føreren som setter den beste tiden under den siste kvalifiseringsrunden. Eventuelle påfølgende justering av posisjoner teller ikke.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden. Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke utfallet av spill.
  Begge Tippdommer må være riktige for at spillet skal være vellykket.

  Leder etter første runde
  Tipp hvilken fører som vil lede løpet etter første runde.
  Hvis det er en endring i den planlagte banen før starten av løpet, vil spill på dette markedet bli gjeldende.
  Om en fører eller lag diskvalifiseres eller bryter under første runde vil spill på markedet bli gjeldende.
  Om valgte fører ikke tar del under første runde vil plasserte spill på den føreren i dette markedet bli gjort ugyldig.
  Om løpet starter med safety car vil spill på dette markedet bli gjort ugyldig.
  Justering av utfall vil ikke foretas ved eventuelle endringer eller avgjørelser foretatt av styrende organ etter løpet.

  Kvalifiseringsspill

  Pole position
  Tipp hvilken fører som vil sette den beste tiden under den avsluttende kvalifiseringsrunden.
  Eventuelle påfølgende justering av posisjoner teller ikke.

  Løpsspill i kvalifiseringen
  Tipp hvilken fører som vil sette den beste tiden i den avsluttende kvalifiseringsrunden.
  Eventuelle påfølgende justering av posisjoner teller ikke.
  Begge førere må starte kvalifiseringsrunden for at spillet skal gjelde.

  Vinnende konstruktør i kvalifiseringen
  Tipp hvilket lag som vil ha den føreren som oppnår den raskeste tiden under den avsluttende kvalifiseringsrunden.
  Eventuelle påfølgende justering av posisjoner teller ikke.

  Vinnende fører i en spesifisert treningsrunde
  Tipp hvilken fører som vil få registrert den raskeste tiden i treningsrunden.
  Spill vil bli bestemt av de offisielle tidene umiddelbart etter siste løp av runden.
  Spill satt på førere som ikke deltar vil bli satt som ugyldige.

  Seiersmargin
  Tipp om tidsmarginen mellom pole position-vinneren og resten av feltet vil være over eller under en spesifisert tid.


  15.27 Futsal
  Alle spill gjelder for ordinær tid, så fremt ikke noe annet er oppgitt. Ordinær tid er definert av de offisielle reglene som publiseres av det respektive styrende organet. Dersom en kamp starter tidligere enn planlagt tid, vil alle spill plassert etter den faktiske starttiden anses som ugyldige.

  Ingen justering av oppgjør vil foretas for eventuelle endringer eller avgjørelser foretatt av styrende organ etter kampen eller turneringen.

  Spill på kamper

  Kampresultat
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som vinner kampen, f.eks. hjemmelaget, uavgjort eller bortelaget

  Antall mål
  Spill avgjøres basert på om det totale antallet mål scoret i kampen er over eller under den angitte linjen.

  Handikap
  Spill avgjøres basert på hvilket lag som vinner kampen, etter at handikapet er tatt med i regnestykket.

  Langsiktige spill

  Spill på vinneren og andre plasseringer i konkurransen
  Spill avgjøres basert på lagets endelig plassering i konkurransen ved slutten av det planlagte kampprogrammet, ekskludert kamper om opprykk/nedrykk i ligaen.

  Toppscorer
  Spill avgjøres basert på hvilken spiller som scorer flest mål i konkurransen som er oppgitt for spillet. I konkurranser som fokuserer på ligaer, teller ikke playoff-kamper. Selvmål teller ikke. "Dead heat"-regler gjelder.


  15.28 Golf
  Spill er avgjort etter offisielle turnerings- og kampresultat. For ‘Round’ head to head’s er det påkrevd at begge deltagerne spiller minst en ball hver i den aktuelle ‘Round’ for at spill skal bestå. Skulle ikke begge golfspillerne klare å fullføre alle rundene, vil golfspilleren med den høyeste avslutningsposisjonen være vinneren. Hvis en event blir forkortet, for eksempel på grunn av vær, vil spill bli avgjort så lenge det foreligger et offisielt turneringsresultat (i samsvar med turneringsregler, for eksempel minst 54 hull spilt i en PGA turnering) uavhengig av antall runder spilt. Spill aksepteres etter at dagens spill er avgjort, hvis det ikke er noe spill som teller i resultatet av turneringen (Unntatt playoff).

  Topp 5 / Topp 10 / Topp 20-plassering
  I turneringer hvor 'plassering'-markeder nevnt over tilbys, vil 'dead heat'-regelen gjelde.

  Å kvalifisere seg videre
  For at spill skal bestå må spilleren ha spilt 36 hull.

  ‘Round’ 3 baller
  For ‘Round’ 3 baller kreves det at alle tre deltagere spiller minst én ball i den aktuelle runden for at spillet skal bestå. Hvis en eller flere deltagere ikke spiller minst én ball, blir alle spill vurdert som ugyldig. I tilfelle to eller flere deltagere ender opp med samme poengsum, vil ‘dødt løp’-regelen gjelde.


  15.29 Turn
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten som leveres av den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) eller andre styrende organ ved medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatser.


  15.30 Håndball
  Alle spill gjelder for ordinær tid, med mindre annet er spesifikt uttalt. Dersom de planlagte 60 minuttene ikke blir spilt, vil alle spill på kampen bli erklært ugyldig, og oddsen blir satt til 1.00. Unntaket er spill hvor utfallet allerede er avgjort. Dersom kampen har blitt utsatt eller kansellert vil alle spill bli erklært ugyldig, med mindre kampen vil bli spilt innen 12 timer etter det opprinnelige starttidspunktet.

  Spillerspesialer
  For spillerspesialer må alle spillere delta i kampen for at spillet skal være gyldig. Om ikke vil spillet erklæres ugyldig, og oddsen settes til 1.00. Ingen refundering for ikke-startere i toppscorer-markedet.


  15.31 Ishockey
  Det må være fem minutter eller mindre igjen av kampen for at spill skal være gyldige, med mindre det spesifikke markedets utfall allerede er avgjort.

  Alle spill gjelder full tid hvis ikke annet er spesifikt uttalt.

  Om det er oppgitt at et marked inkluderer overtid og straffeslag, men overtiden eller straffeslaget ikke spilles og kampen ender uavgjort, vil alle spill avgjøres i henhold til endelig resultat etter ordinær tid.

  Om en kamp avgjøres ved hjelp av straffekonkurranse, vil det – i forbindelse med retting av spill – legges til ett mål til vinnerlaget, samt til kampens totale antall mål. Denne regelen gjelder kun for markeder som inkluderer overtid.

  Vinner av Western Conference eller Eastern Conference i NHL: Laget som går videre til Stanley Cup-finalen utropes til vinner.

  Spillerspesialer
  For alle spillerspesialer eller handicap-spill må alle spillerne delta i kampen for at spillet skal være gyldig. Alle poeng/mål/målgivende/skudd (eller andre statistiske måleenheter) scoret i løpet av ordinær tid og overtid teller. Scoringer i straffeslagskonkurranse teller ikke.

  Målvaktspesialer:
  Målvakten må starte kampen for at spill kan stå som gyldig. Spill inkluderer overtid, men ikke straffeslagskonkurranse.
  Grand Salami: Alle kamper må bli spilt for at et spill skal bestå. Hvis en (eller flere) kamp(er) blir utsatt vil spillet bli erklært ugyldig med mindre de(n) utsatte kampen(e) blir spilt innen 12 timer etter opprinnelig starttidspunkt. Dersom markedet for over/under-spill på antall scoringer allerede har passert grensen til “over” uten at de(n) utsatte kampen(e) har blitt spilt, vil spillet bli stående.

  Fantasikamper
  Se fotballregler.


  15.32 IndyCar
  Vinner av serien:
  Tipp vinneren av serien.
  Spill vil bli bestemt av de offisielle plasseringer umiddelbart etter det siste løpet av sesongen, og vil ikke bli påvirket av eventuelle senere endringer.

  Individuell løpsvinner:
  Tipp vinneren av løpet.
  Starten på et løp er definert ved signalet som starter formasjonsrunden.
  Pallpresentasjonen vil telle som resultat og eventuelle senere endringer vil ikke påvirke avgjørelsen av spill.


  15.33 Judo
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten som leveres av den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) eller andre styrende organ ved medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatser.


  15.34 Lacrosse
  Vinneren bestemmes av den offisielle resultatlisten.


  15.35 Blandet kampsport (MMA)
  Resultater vil bli sortert basert på de offisielle resultatene fra ringside. Resultatet kan bli revidert eller endret etter den første presentasjonen av ringannonsøren på stadion. Et spill er ikke offisielt før resultatet er bekreftet av dommerne på kamparenaen.

  Enhver endring av et sanksjoneringsorgan etter at resultatet er blitt presentert ringside som endrer resultatet på vinneren basert på anke, søksmål, resultat av dopingtest eller andre sanksjoner vil ikke bli anerkjent, og det opprinnelige resultatet fra ringside vil opprettholdes.

  Spill på om en utøver skal vinne på KO eller TKO (teknisk knockout) blir sett på som vinnere dersom utøveren slår knockout på motstanderen, vinner på teknisk knockout eller grunnet stans av hjørnet.

  Et spill på om en utøver vinner på “inside distance” blir ansett som et vinnerspill dersom utøveren vinner etter KO, TKO, diskvalifisering hos motpart, submission eller annen form for stopp før selve kamptiden er over.

  Halvveis ("halfway point") i en runde er nøyaktig to minutter og 30 sekunder ut i en 5-minutters runde. Følgelig er 3,5 runder 2 minutter og 30 sekunder inn i 4. runde.

  For spill på et spesifikt antall runder gjelder følgende: dersom en av utøverne ikke svarer på klokken ved oppstart av en runde hvor kampen har gått akkurat så langt som listet på totalen vil “under” være det vinnende spillet, ettersom runden aldri startet offisielt.

  Ved uavgjort vil spill på begge utøvere bli refundert, med unntak av spill hvor det var mulig å spille på uavgjort. Alle andre spill er sortert ifølge deres egne spesifikke ordlyd.

  En enstemmig avgjørelse er anerkjent når alle tre dommerne kårer en utøver som vinner.

  En delt avgjørelse er anerkjent når to dommere kårer en av utøverne som vinner, mens en dommer kårer motstanderen som vinner.

  Et flertallsvedtak er anerkjent når to dommere kårer en utøver som vinner, mens en dommer dømmer kampen som uavgjort.

  Enhver MMA-kamp som blir ansett som en “no contest” eller “no decision” (kamp blir avbrutt uten at en vinner og/eller taper blir kåret) vil føre til at alle innsatser blir refundert.

  Kampstartmarkeder betyr: Kommer runden til å finne sted? Eksempel; Runde 2 i kampen påbegynnes: Ja, dette markedet vinnes om 1 sekund av 2. runde finner sted.

  15.36 Motorsykler
  Vinner mesterskapsspill
  Tipp vinneren av mesterskapet.
  Spill blir avgjort av de offisielle plasseringene øyeblikkelig etter den siste konkurransen i mesterskapet og vil ikke bli påvirket av noen eventuelle senere endringer.

  Avbrutt/utsatt
  Om et løp blir avbrutt eller utsatt og ikke noe offisielt resultat blir utnevnt blir spill satt som ugyldig.

  Individuelle løpsspill
  Tipp vinneren av løpet.
  Starten på løpet blir definert ved signalet som starter oppvarmingsrunden.
  Om det skulle oppstå en diskvalifisering vil pallpresentasjonen bli brukt som grunnlag for å bestemme 1.-, 2.- og 3.-plass med tanke på å avgjøre spill.

  Pallplassering
  Tipp at en fører vil avslutte løpet med å komme på pallen.
  Om det skulle oppstå en diskvalifisering vil pallpresentasjonen bli brukt som grunnlag for å bestemme 1.-, 2.- og 3.-plass med tanke på å avgjøre spill.

  Pole position
  Tipp hvilken fører som vil kvalifisere seg til pole position.
  Spill avgjøres av posisjonene bestemt under den siste kvalifiseringsøkten. Eventuelle påfølgende justering av posisjoner teller ikke.

  Head to head løpsspill
  Tipp hvilken fører som vil oppå den beste sluttplasseringen.
  Begge førere må starte løpet for at spillet skal gjelde.
  Om en fører ikke fullfører løpet blir den andre føreren utnevnt til vinner.
  Om ingen av førerne fullfører løpet vil den føreren som fullførte flest runder bli utnevnt til vinner. Om begge førere fullfører samme antall runder, men ikke kommer til mål, blir spill satt som ugyldig.

  Gruppespill
  Tipp hvilken fører i gruppen som vil oppnå den beste sluttplasseringen.
  Om én eller flere førere ikke fullfører løpet vil den føreren som fullførte flest runder bli utnevnt til vinner.
  Om én av førerne i gruppen ikke starter løpet blir spill satt som ugyldig.


  15.37 Motorsport
  Generelle Regler

  Vinnerne av alle kvalifiseringsspill vil bli avgjort av de offisielle kvalifiseringstidene.

  Head to head-spill:
  Tipp hvilken fører som vil oppnå den beste sluttplasseringen.
  Kvalifisering: Om minst én eller to førere enten ikke starter sin kvalifisering, eller ikke fullfører sin individuelle kvalifisering med en offisiell rundetid blir alle spill ugyldige.

  Løpet: Hvis minst én eller to førere ikke møter opp til start blir alle spill ugyldige. Dersom én eller begge førerne ikke blir klassifisert, dømmes føreren som har kjørt flest runder er vinneren. Hvis begge førerne ikke blir klassifisert, og har fullført like mange runder, er alle spill ugyldige.


  15.38 Nordisk kombinert
  Vinnerspill: Dersom, av en hvilken som helst grunn, en utøver/deltaker ikke starter i en vinterøvelse, vil spillet være tapt selv om øvelsen finner sted. Det er ingen refundering for utøvere som ikke starter.

  Head-to head: For kampbetting må begge deltakerne starte eventet for at spill skal være gyldig. I nordisk kombinert må begge utøverne starte i den første delen av konkurransen for at spill skal være gyldig. Dersom en av utøverne ikke starter i den andre delen av konkurransen, vil spillet allikevel være gyldig. Dersom ingen av utøverne starter i andre del av konkurransen, vil resultatene fra den første delen av konkurransen bestemme utfallet.

  Vinnerspill i kansellerte konkurranser: Alle spill vil ugyldiggjøres dersom et event kanselleres, med mindre avgjørelsen fra det offisielle organets (FIS, IBU, eller et annet offisielt organ) bekrefter resultatene som et 'offisielt resultat' på det tidspunktet hvor eventet ble kansellert, og dersom eventet ikke gjenopptas innen de neste 12 timene på samme lokasjon.

  Vinnerspill på utsatte/flyttede eventer: Alle spill vil bli stående dersom eventet er utsatt og gjennomført om igjen på samme lokasjon innen de neste to kalenderdagene. Dersom et event flyttes til et nytt sted, vil alle spill ugyldiggjøres.
  Lagøvelser og stafett: Når det gjelder denne type spill, vil både lagøvelser og stafetter bare telle som én enkelt medalje.


  15.39 Orientering
  Vinneren bestemmes ut ifra den offisielle resultatlisten fra det internasjonale orienteringsforbundet (IOF) eller fra en hvilken som helst annen offisiell organ som anses å ha autoritet til dette.

  Head-to-head: For kampbetting, må begge deltakerne starte eventet for at spillene skal være gyldige. Alle spill vil avgjøres i henhold til det offisielle organets avgjørelse (IOF eller andre offisielle organer som anses å ha gjeldende autoritet).

  15.40 Boball
  Resultater fra threeway og totale løp blir talt opp etter to perioder (fire inninger i begge). Dersom det ikke er spesifikt uttalt vil ikke spill inkludere eventuelle ekstra inninger eller en scoringskonkurranse. I tilfeller hvor en kamp blir avbrutt og ikke spilt innen 12 timer vil alle spill som ikke er avgjort bli erklært ugyldig. Alle spill blir avgjort på basis av de offisielle resultatene fra det finske Superpesis Pesäpalloliitto.


  15.41 Femkamp
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten som leveres av den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) eller andre styrende organ ved medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatser.


  15.42 Biljard
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten.


  15.43 Rally
  Vinner mesterskapsspill
  Tipp hvilken fører som vil vinne mesterskapet.
  Spill blir avgjort av de offisielle plasseringene øyeblikkelig etter det siste løpet i mesterskapet og vil ikke bli påvirket av noen eventuelle senere endringer.

  Individuelle løpsspill:
  Tipp vinneren av løpet.
  Spill som avgjøres av hvilke sjåfører som avslutter løpet på pallen vil ha pallpresentasjonen som tellende resultat. Påfølgende endringer vil ikke påvirke avgjort spill.

  Løpsspill (Fører mot fører)
  Tipp hvilken fører som vil oppnå den beste sluttplassering.
  Om det skulle skje at ingen av førerne fullfører løpet vil antall fullførte runder avgjøre. Fullfører begge førerne det samme antallet runder blir spillet gjort ugyldig.
  Begge førere må starte løpet for at spillet skal gjelde.


  15.44 Roing
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten som leveres av den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) eller andre styrende organ ved medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatser.

  "Roer mot roer"-innsatser krever at begge deltakerne stiller til start, ellers anses alle innsatser for å være ugyldige.


  15.45 Rugby Union
  Med mindre annet er uttalt blir alle innsatser avgjort ved 80 minutters spill, inkludert all stanstid.
  For rugby 7s er innsatser avgjort på slutten av normaltid.

  Dersom en kamp blir avlyst vil alle innsatser bli annullert med mindre resultatet av markedet allerede er avgjort eller et offisielt resultat er deklarert av det styrende organet.

  Dersom spillestedet er endret bort fra det annonserte vil alle innsatser på den kampen bli annullert.

  Dersom motstanderen endres fra den oppsatte kampen vil alle innsatser på den kampen bli annullert.

  Dersom en kamp blir utsatt vil innsatser stå frem til 48 timer fra det originale tidspunktet for kampstart, så lenge det blir spilt på det originalt annonserte spillestedet. Dersom kampen ikke blir spilt i denne tidsperioden vil innsatser bli annullert.

  Vinnere

  Med mindre annet er uttalt går innsatser på hvilken lag som vinner konkurransen, inkludert sluttspill
  For toppscorer av try og toppscorer av poeng gis det ingen tilbake betaling for spillere som ikke starter og "Dead heat"-regler gjelder.

  Kampmarked

  Kampresultat (1X2)
  Hva resultatet vil være etter 80 minutter (inkludert stanstid). Ekstratid ikke inkludert.

  Uavgjort-ingen-innsats (12)
  Dersom kampen avsluttes uavgjort vil innsatser bli annullert. Ekstratid ikke inkludert.

  Handicap-betting (å legge til) (2-vei & 3-vei)
  Laget som vil vinne kampen etter at handicapverdien er angitt.
  Ekstratid ikke inkludert.

  Seiersmargin
  Antall poeng det valgte laget vinner med.
  Seiersmargin-tipping er fra bunn, ingen handicap er lagt til.
  Ekstratid ikke inkludert.

  Totale poeng (oddetall/partall)
  Ekstratid ikke inkludert – Null teller som partall for oppgjørsårsaker.

  Høyest scoring halvdel
  Hvilken halvdel vil ha de fleste scoringer.
  Den andre halvdelen vil fullstendig ekskludere ekstratid dersom dette blir spilt. Annullert dersom det blir likt.

  Første/siste forsøk (try)-scorer
  Utøver som scorer det første/siste forsøk i kampen.
  Om den valgte spilleren er navngitt i de første 15 minuttene i spillet vil innsatser stå for denne utøveren. Dersom utøveren ikke er valgt i løpet av de første 15 vil innsatsene bli annullert.
  Straffeforsøk teller ikke.

  Nårsomhelt forsøk-scorer
  Utøver som scorer et forsøk i løpet av kampen
  Om den valgte utøveren er navngitt i de første 15 minuttene av kampen vil innsatsen for den utøveren stå. Dersom utøveren ikke er valgt i løpet av de første 15 vil innsatsen bli annullert.
  Straffeforsøk teller ikke.

  Totale poeng
  De totale poengene i kampen avsluttet over eller under det angitte totalet.
  Kun 80 minutter spill. Ekstratid ikke inkludert.

  Totale forsøk (try)
  Det totale antall forsøk-scoringer i kampen avsluttes over eller under den uttalte totalen.
  Kun 80 minutters spill. Ekstratid ikke inkludert.

  Flest forsøk (try)
  Hvilket lag vil score flest forsøk i løpet av kampen, ekskludert ekstratid. Straffe-forsøk teller ikke.

  Lag som scorer første/neste forsøk (try)
  Hvilket lag vil score det første/neste forsøk. Straffe-forsøk teller.

  Første/neste forsøk (try) omgjort
  Tipping på hvorvidt det første/neste forsøk vil bli omgjort eller ikke. Innsats annullert dersom ingen forsøk blir scoret.

  Halvtid- fulltid
  Laget som vinner halvtid og laget som vinner kampen.
  Ekstratid ikke inkludert i cup-konkurranser.

  Pausetidsresultat
  Hva resultater blir til pause. Halvdelen må ha blitt fullført for at innsatsen kan stå.

  1. halvdel handicap
  Laget som vinner den første halvdel etter at handicaptallet er angitt. Halvdelen må ha blitt ferdig gjennomført for at innsatser kan stå.

  Første halvdel totalpoeng
  De totale poengene i kampen slutter over eller under det uttalte totale. Halvdelen må ha blitt fullført for at innsatser kan stå.

  2 halve vinner
  Tipping på hvem som vinner den andre halvdelen. Ekstratid ikke inkludert.

  Hjemmelaget scorer et forsøk (try)
  Tipping på hvorvidt hjemmelaget vil score et forsøk eller ikke. Straffe-forsøk teller. Ekstratid ikke inkludert.

  Bortelaget scorer et forsøk (try)
  Tipping på hvorvidt bortelaget vil score et forsøk eller ikke. Straffe-forsøk teller. Ekstratid ikke inkludert.

  Begge lagene scorer et forsøk (try)
  Tipping på hvorvidt begge lagene vil score et forsøk eller ikke. Straffe-forsøk teller. Ekstratid ikke inkludert.

  Hjemmelaget scorer 2+ forsøk (try)
  Tipping på hvorvidt hjemmelaget vil score 2 eller flere forsøk. Straffe-forsøk gjelder. Ekstratid ikke inkludert.

  Bortelaget scorer 2+ forsøk (try)
  Tipping på hvorvidt bortelaget vil score 2 eller flere forsøk. Straffe-forsøk gjelder. Ekstratid ikke inkludert.

  Hjemmelaget scorer 3+ forsøk (try)
  Tipping på hvorvidt hjemmelaget vil score 3 eller flere forsøk. Straffe-forsøk gjelder. Ekstratid ikke inkludert.

  Bortelaget scorer 3+ forsøk (try)
  Tipping på hvorvidt bortelaget vil score 3 eller flere forsøk. Straffe-forsøk gjelder. Ekstratid ikke inkludert.

  Første scoring spill
  Laget som scorer kampens første poeng og hvilken metode det er blitt scoret med. Straffet-forsøk teller som forsøk.

  1. lag til å score
  Laget som scorer kampens første poeng.

  Siste lag til å score
  Laget som scorer kampens siste poeng.

  Første til 10 poeng
  Laget som scorer 10 poeng først.
  Innsats vil bli annullert dersom ingen av lagene når 10 poeng.

  Totale hjemmelags poeng
  Den totale poengsummen hjemmelaget scorer i løpet av kampen.
  80 minutters spill. Ekstratid ikke inkludert.

  Totale bortelags poeng
  Den totale poengsummen bortelaget scorer i løpet av kampen.
  80 minutter spill. Ekstratid ikke inkludert.

  Lag som vinner begge halvdeler
  Begge halvdeler må ha blitt fullført for at innsatsen kan stå.

  Blir det et rødt kort/droppspark?
  Kun ordinærtid. Droppspark må føre til mål.

  For å kvalifisere
  Vinneren vil bli avgjort av laget som går videre til den neste fasen av konkurransen etter alle potensielle spillperioder i kampen har blitt fullført.

  15.46 Rugby League
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten. Resultater inkluderer overtid. Dersom kampen avsluttes før fulltid, anses alle innsatser for å være ugyldige.


  15.47 Seiling
  Vinneren avgjøres av de offisielle resultatlistene. "Dead heat"-regler gjelder.

  "Seiler mot seiler"-innsatser krever at begge deltakerne stiller til start, ellers anses alle innsatser for å være ugyldige.


  15.48 Skyting
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten som leveres av den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) eller andre styrende organ ved medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatser.

  "Skytter mot Skytter"-innsatser krever at begge deltakerne stiller til start og skyter, ellers anses alle innsatser for å være ugyldige.


  15.49 Skihopp
  Vinnerspill: Hvis, av en eller annen grunn, en utøver/deltaker ikke starter i en vinterøvelse vil spillet være tapt selv om selve øvelsen finner sted. Det er ikke noe refundering for utøvere som ikke startet.

  Head-to-head: For kampbetting må begge deltakere starte øvelsen for at spill skal bli stående. I skihopping må begge hopperne kvalifisere seg for og starte øvelsen for at spill skal være gyldig. I Nordisk kombinert må begge utøverne starte i begge seksjonene av konkurransen for at spill skal være gyldig, og minst en av de to utøverne må fullføre begge seksjonene i konkurransen for at spill skal forbli gyldig.

  Vinnerspill i kansellerte konkurranser: Alle spill vil bli annullert dersom en konkurranse blir kansellert, med mindre det offisielle styringsorganet (FIS, IBU eller andre offisielle organisasjoner) bekrefter resultatene som et ‘offisielt resultat’ på tidspunktet hvor konkurransen ble kansellert, og den ikke blir gjenopptatt innen de neste 12 timene på samme arena.

  Vinnerspill utsatte/flyttede arrangementer: Alle spill blir stående dersom øvelsen er utsatt og finner sted på den samme arena innen de neste to kalenderdagene. Hvis en øvelse blir flyttet til en annen arena vil spillet bli erklært ugyldig.

  Lagkonkurranser og stafett: Medaljer i lagkonkurranser og stafetter vil bare telle som en medalje. Dette grunnet enklere oversikt når spill skal gjøres opp.


  15.50 Snooker
  Vinnerspill
  Ikke noe tilbakebetaling for spillere som ikke starter eller vinnere som ikke er opplistet. Alle spill gjelder selv om en spiller trekker seg før eller under turneringen.

  Kampresultat
  Om en kamp ikke blir fullført uansett årsak, vil spilleren som går videre til neste runde eller som blir tildelt seieren, bli regnet som vinneren. I en ligakamp vil spillet avgjøres av det offisielle resultatet. En kamp anses som startet når første "break" i partiet er fullført.

  Handikap
  Hvis en kamp ikke blir fullført, uansett årsak, vil alle handikapspill bli satt som ugyldig med mindre utfallet allerede er fast bestemt.

  Partier totalt under/over
  Om en kamp ikke blir fullført, uansett årsak, vil alle over/under-spill bli satt gyldig med mindre utfallet allerede er fast bestemt.

  Riktig resultat
  Hvis en kamp ikke blir fullført, uansett årsak, vil alle spill bli satt ugyldig.

  Resultat etter 4/8 parti
  4/8 partier må fullføres for at spillet skal gjelde.

  Første til 3/5/7/9 parti
  Hvis en kamp ikke blir fullført, uansett årsak, vil alle spill bli satt som ugyldig med mindre utfallet allerede er fast bestemt.

  Høyeste poengsum (kamp)
  Spillet blir satt ugyldig om resultatet er uavgjort eller kampen ikke blir fullført, uansett årsak.

  Høyeste poengsum (turnering)
  Om det skulle bli dead heat vil reglene for dead heat telle.

  Runde for eliminasjon (turnering)
  En spiller må ha spilt minst et støt i turneringen for at spillet skal gjelde.

  Partivinner
  Et spesifisert parti må fullføres for at spillet skal gjelde.

  Totalt antall poeng i et parti, 50/100 poeng i et parti, spiller får 50/100 i et parti
  Hvis et spesifikt parti ikke fullføres, uansett årsak, vil alle spill bli satt som ugyldig med mindre utfallet allerede er fast bestemt.

  Century-partier totalt/Spillers totale century-partier
  Hvis en kamp ikke blir fullført, uansett årsak, vil alle spill bli satt som ugyldig med mindre utfallet allerede er fast bestemt.

  147 poeng
  Hvis en kamp ikke blir fullført, uansett årsak, vil alle spill bli satt som ugyldig med mindre utfallet allerede er fast bestemt.

  Kampen går til et avgjørende parti
  Hvis en kamp ikke blir fullført, uansett årsak, vil alle spill bli satt som ugyldig med mindre utfallet allerede er fast bestemt.

  Første kule senket er rød/farget
  Feilslag eller friball teller ikke.

  Omspill
  Hvis omspill skulle oppstå i et parti gjelder følgende regler:
  Avgjorte spill: alle spill som allerede er avgjort før omspillet gjelder.
  Ikke avgjorte spill: alle spill som ikke er avgjort før omspillet vil bli avgjort kun ut ifra det som skjer i omspillet.


  15.51 Snøbrett
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten fra det Internasjonale Skiforbundet (FIS), International Skating Union (ISU), den Offisielle Olympiske Komité eller annet offisielt organ som anses å ha myndighet.

  Hvis betingelsene for en bestemt begivenhet endres før ikrafttredelsen av begivenheten, vil alle innsatser anses ugyldige.

  Hvis en bestemt begivenhet er utsatt mer enn 12 timer, vil alle innsatser være ugyldige.


  15.52 Hurtigløp på skøyter
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten fra det Internasjonale Skiforbundet (FIS), International Skating Union (ISU), den Offisielle Olympiske Komité eller annet offisielt organ som anses å ha myndighet.

  "Skøyteløper mot Skøyteløper"-innsatser krever at begge deltakerne stiller til start, ellers anses alle innsatser for å være ugyldige.


  15.53 Speedway
  Resultatet av et utsatt eller uferdig løp vil anses gyldig (inkludert alle ekstra innsatser) dersom det aktuelle resultatet godtas av ligaens ledende organ som et offisielt resultat. Uavhengig av hvor mange heat som er fullført når løpet avsluttes, vil alle innsatser avgjøres i henhold til den offisielle resultatlisten. Dersom en ny datoen for et utsatt løp sette, vil alle innsatser anses ugyldige. Dette gjelder også for handikap og over/under-innsatser.

  H2H:
  Minst én fører må starte minste tre løp for at innsatser skal være gyldige.

  Vinner av heat:
  For individuelle vinnere av heat, hvor førerne er navngitte, må alle førerne delta i heatet for at innsatsen ikke skal anses som ugyldig.

  Totalt antall poeng (Over/Under):
  Dersom en fører ikke fullfører minst tre heat, vil alle innsatser anses ugyldige. Joker- og bonuspoengene teller ikke (derfor er poeng som mottas tre for å vinne heatet, to for andreplass og ett for tredjeplass).

  Totalt antall poeng (Grand Prix):
  For Grand Prix-begivenheter, vil resultatet være basert på antall poeng samlet opp kun i hovedrunden (20 heat) (semifinalene og finalen teller med andre ord ikke).

  Live:
  Alle markeder vil avgjøres i henhold til resultatene som annonseres etter det siste heatet (i ligaen) eller den endelige rekkefølgen på podiet (Individuelle begivenheter eller Grand Prix-konkurranser). Senere diskvalifisering og poengtrekk teller ikke.

  H2H (Ligaer):
  Føreren som får flest poeng vinner H2H-innsatsen. Joker- og bonuspoengene teller ikke, derfor er poeng som mottas tre for å vinne heatet, to for andreplass og ett for tredjeplass. I H2H-innsatser må minst én fører starte i minst tre løp for at innsatsen skal anses gyldig. Dersom to ryttere fullfører løpet med like mange poeng, gjelder følgende: 1) Høyst plassering gis til føreren mest flest førsteplasser. 2) Dersom resultatet enda ikke kan avgjøres (like mange førsteplasser), vil innsatser anses ugyldige og refunderes.

  H2H (Grand Prix):
  Føreren som rangeres høyest i henhold til de offisielle reglene for GP-begivenheten vinner H2H. Vinneren er med andre ord føreren som får den beste plasseringen i finalen. Dersom førerne ikke når finalen, vil vinneren være føreren med flest antall poeng samlet i begivenheten. Dersom begge førerne får like mange poeng, gjelder følgende:

  1) Høyst plassering gis til føreren mest flest førsteplasser.

  2) Dersom resultatet enda ikke kan avgjøres (like mange førsteplasser), vil innsatser anses ugyldige og refunderes.


  15.54 Svømming
  Spill avgjøres basert på offisielle resultatlister etter endt løp. Senere diskvalifiseringer eller endringer av offisielle resultatlister påvirker ikke spill. Enhver svømmer diskvalifisert på grunn av tjuvstart vil telle som deltager.


  15.55 Taekwondo
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten som leveres av den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) eller andre styrende organ ved medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatser.


  15.56 Bordtennis
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten.


  15.57 Tennis
  Vinner
  Ingen tilbakebetaling for ikke-startende. Alle spill består hvis en spiller trekker seg før en turnering begynner, trekker seg i løpet av turneringen eller ikke deltar i turneringen uansett grunn.

  Endring av spillested eller underlag
  Alle spill vil bestå selv om det annonseres en endring på spillunderlaget eller bytte av spillested fra innendørs til utendørs.

  Forsinkelser eller suspensjon
  Hvis en tenniskamp ferdigspilles vil alle spill bestå. En utsettelse på startiden eller suspendering midt i kampen har ingen innvirkning på avgjørelsen så lenge en kamp spilles ferdig ved et senere tidspunkt.

  Matchvinner inkludert livespill
  Et helt sett må fullføres for at spill skal være gyldig. Hvis mindre enn ett sett fullføres i matchen blir alle spill vurdert som ugyldig.

  Spill på vinner av sett inkludert livespill
  Hvis det aktuelle settet ikke fullføres, uansett årsak, vil alle spill på vinner av settet på det spesifikke settet bli vurdert som ugyldig.

  Spill på sett inkludert livespill
  Hvis en kamp ikke blir fullført i sin helhet, uansett årsak, vil , alle settspill (best av 3 eller best av 5) bli vurdert som ugyldig.

  Spill på game inkludert livespill
  Om en kamp ikke kan fullføres, uansett årsak, vil alle gamespill bli satt som ugyldig, med mindre det ikke finnes noen mulighet for at kampen kunne spilles til sin naturlige konklusjon uten å ubetinget bestemme resultatet av spillmarkedet.

  Eksempel: En spiller må gi seg på stillingen 6-4, 3-3: Spill på over 18.5 games vil da bli satt som vunnet, og alle spill på under 18.5 games vil bli satt som tapt. Grunnen er at en naturlig konklusjon av kampen ville resultert i at minst 19 games hadde blitt spilt.

  Spill på game med handikap inkludert livespill
  Om en kamp ikke kan fullføres, uansett årsak, vil alle gamespill med handikap bli satt som ugyldig, med mindre det ikke finnes noen mulighet for at kampen kunne spilles til sin naturlige konklusjon uten å ubetinget bestemme resultatet av spillmarkedet.

  Eksempel: En spiller på gi seg på stillingen 7-5, 5-7, 4-4: Spill med handicap på +2.5 eller mer (+3.5, +4.5 etc.) vil da bli satt som vunnet, og alle spill med handikap på -2.5 eller mer (-3.5, -4.5, etc.) vil bli satt som tapt. Alle spill med handikap på 1.5 og 0.5 blir gjort ugyldige.

  Game i sett inkludert livespill
  Om et sett ikke fullføres, uansett årsak, blir alle over/under spill på det spesifiserte settet satt som ugyldig, med mindre det ikke finnes noen mulighet for at kampen kunne spilles til sin naturlige konklusjon uten å ubetinget bestemme resultatet av spillmarkedet. Alle spill på fullførte sett vil bli avgjort etter resultatet.

  Eksempel: En spiller må gi seg i første sett på stillingen 4-4: alle spill på over 9.5 games vil bli satt som vunnet og alle spill satt på under 9.5 games vil bli satt som tapt. Alle spill over eller under 10.5, 11.5 eller 12.5 games blir satt ugyldig.

  Game i sett med handikap inkludert livespill
  Om en kamp ikke kan fullføres, uansett årsak, blir alle handikapspill på det spesifiserte settet satt ugyldig, med mindre det ikke finnes noen mulighet for at kampen kunne spilles til sin naturlige konklusjon uten å ubetinget bestemme resultatet av spillmarkedet. Alle spill på fullførte sett vil bli avgjort etter resultatet.

  Eksempel: En spiller må gi seg i første sett på stillingen 4-4: alle spill på settet med handikap på +2.5 games eller mer (+3.5, +4.5 etc.) vil bli satt som vunnet, og alle spill med handikap på -2.5 games eller mer (-3.5, -4.5 etc.) vil bli satt som tapt.

  Vinner av game inkludert livespill
  Hvis det aktuelle gamet ikke blir fullført, uansett årsak, vil alle spill bli satt ugyldig. Alle spill på fullførte games vil bli avgjort etter resultatet.

  Sett i kamp med handikap inkludert livespill
  Om en kamp ikke kan fullføres, uansett årsak, blir alle spill på sett i kampen med handikap satt som ugyldig, med mindre det ikke finnes noen mulighet for at kampen kunne spilles til sin naturlige konklusjon uten å ubetinget bestemme resultatet av spillmarkedet.

  Eksempel 1 (Best av 3-kamp): Om Spiller A vinner det første settet og Spiller B trekker seg i det andre settet: Handikapspill på +1.5 i sett til Spiller A bli satt som vunnet og handikapspill på -1.5 i sett på Spiller B satt som tap. En naturlig konklusjon av kampen ville resultert i at Spiller A enten vinner 2-0, 2-1 eller taper 1-2.

  Eksempel 2 (Best av 5-kamp): Om Spiller A vinner det første og andre settet vil handikapspill på +1.5 og +2.5 i sett til Spiller A vinnes og -1.5 og -2.5 i sett på Spiller B tapes. En naturlig konklusjon av kampen ville være at Spiller A enten vinner 3-0, 3-1, 3-2 eller taper 2-3.

  Antall sett inkludert livespill
  Om en kamp ikke kan fullføres, uansett årsak, vil alle spill på Antall sett-markedet bli satt ugyldig, med mindre det ikke finnes noen mulighet for at kampen kunne spilles til sin naturlige konklusjon uten å ubetinget bestemme resultatet av spillmarkedet.

  Eksempel 1 (Best av 3-kamp): Hvis en spiller må trekke seg i det 3. settet vil spill på over 2.5 sett bli satt som vunnet og spill på under 2.5 sett bli satt som tapt. En naturlig konklusjon av kampen ville sørget for at minst 3 sett hadde blitt spilt.

  Eksempel 2 (Best av 5-kamp): Om Spiller A og Spiller B har tatt ett sett hver (1-1) og en av spillerne trekker seg i 3. sett vil alle spill på over 3.5 sett bli satt som vunnet og alle spill på under 3.5 sett satt som tapt. En naturlig konklusjon av kampen ville resultert i at minst 4 sett ville bli spilt.

  Riktig resultat i sett inkludert livespill
  Hvis det aktuelle settet ikke blir fullført, uansett årsak, blir alle Riktig resultat-spill på det spesifikke settet satt som ugyldig.

  Riktig resultat i game inkludert livespill
  Hvis det aktuelle settet ikke blir fullført, uansett årsak, blir alle Riktig resultat-spill på det spesifikke gamet satt som ugyldig.

  Avgjørende Tie Break
  Når et tie break blir spilt i siste sett for å avgjøre en kamp vil det telle som 1 sett og 1 game.

  Sidemarked
  Om en kamp ikke blir fullført, uansett årsak, blir alle spill på sidemarked som ikke er nevnt ovenfor satt som ugyldig, med mindre det ikke finnes noen mulighet for at kampen kunne spilles til sin naturlige konklusjon uten å ubetinget bestemme resultatet av spillmarkedet.


  15.58 Travsport
  Vinner og topp 3:
  Hvis en hest som er satt opp til å delta i et løp ikke deltar vil alle spill på den hesten annulleres med mindre noe annet er spesifisert i hjelpeteksten for det gjeldende markedet.

  Vinneren avgjøres av de offisielle resultatlistene. "Dead heat"-regler gjelder.

  Regler for head-to-head innen travsport
  Innsatser vil refunderes dersom en eller begge hestene i en head-to-head ikke deltar, eventuelt hvis et løp blir avbrutt eller dersom begge hestene mislykkes i å fullføre løpet/ikke noterer seg for en offisiell tid. Dersom to hester som er paret sammen i en head-to-head ender likt vil alle spill erklæres ugyldig og innsatser refunderes. I så tilfelle vil begge/alle hestene bli plassert med identiske sammenlagte tider uten plassering (gjelder kun i Norge).

  Beste resultat
  I dette spillet setter vi opp en head-to-head mellom to hester fra to forskjellige løp. Hesten med best sluttplassering vinner duellen. Innsatser vil bli refundert dersom minst en av hestene trekker seg før løpet, og dersom noen trekker seg fra ett av eller begge løpene i henhold til følgende:

  Head-to-head Par:
  To deltakere kombineres, og danner et “lag”. Laget med best (individuell) sluttplassering (av en individuell deltaker) vinner duellen. Hvis en eller flere av deltakerne ikke starter vil innsatsene refunderes.

  Head-to-head handicap
  Hesten som avslutter med den beste kilometertiden, inkludert tidshandicap, vinner duellen. Eksempel: Dersom hest A får 15,0 i kilometertid og har et handicap på 0,2 sekunder, blir dens totale kilometertid på 15,2 sekunder. Hvis hest B, som ikke har handicap, får 15,1 i kilometertid, vil hest B være vinner i dette tilfellet av head-to-head. Dersom hestene skulle ende opp med den samme kilometertiden, vil uavgjort-alternativet være det korrekte. Dersom det, av en eller annen grunn, ikke finnes noen offisielle tider for hestene, gjelder følgende regler for tidshandicap:
  - Spill blir kansellert dersom hesten med handicap er foran sin motstander på resultatlisten, og begge fullfører løpet.
  - Dersom hesten med handicap (med 0,1 sekund eller mer) liger bak motstanderen på resultatlisten, vil motstanderen være vinner av duellen. Motstanderen må i tillegg til dette fullføre løpet.
  - Dersom en av hestene mislykkes i å fullføre løpet, vil den andre hesten vinne duellen. Hvis ingen av hestene fullfører løpet, vil alle spill kanselleres.

  Mestvinnende kusk
  Spå hvilken kusk som vinner flest (offisielle) løp i løpet av året. Dersom to kusker har det samme antall seire teller andreplasser, og deretter tredjeplasser. Andre kusker enn de som ligger ute kan satses på etter forespørsel.

  Flest V75-seire (Sverige)
  Spå hvilken kusk som vinner flest V-75-løp, inkludert andre Rikstoto-løp i løpet av året. Dersom to kusker har det samme antall seire teller andreplasser, og deretter tredjeplasser. Andre kusker enn de som ligger ute kan satses på etter forespørsel.

  V75/V65/V5 – Par- eller oddetall
  Spå om summen av startnummerne av V75-vinnerne blir et oddetall eller et partall.

  V75/V65/V5 – Flest vinnere partall eller oddetall
  Spå om det er flest startnumre med partall eller oddetall blant V75-vinnerne

  Vinne penger eller ei
  Spå om en hest (du selv velger) vil havne på pengeplasseringene og motta pengegevinst. De offisielle resultatlistene fra travløpsorganisatorene er tellende.
  Spill blir refundert under følgende forhold:
  - Dersom minst to hester har blitt trukket fra et løp med et startfelt på 8-10 hester.
  - Dersom minst tre hester har blitt trukket fra et løp med et startfelt på 11-13 hester.
  - Dersom minst fire hester har blitt trukket fra et løp med et startfelt på 14-15 hester.


  15.59 Volleyball
  Dersom kampen utsettes før fulltid, anses alle innsatser som ugyldige og oddsen settes til 1,00.

  For konkurranser hvor det brukes to oppgjør for å avgjøre en runde, vil et ‘Golden Set’ bli brukt for å avgjøre. I forhold til retting av spill vil ikke ‘Golden Set’ telle. Unntaket er spill som omhander teamer som f.ek.s: Hvilket lag kvalifiserer seg? Hvilken lag avanserer? Vil lagene trenge ‘Golden Set’ for å avgjøre kampen? I tillegg alle andre markeder som spesifikt nevner ‘Golden Set’ i beskrivelsen.


  15.60 Vannpolo
  Hvis en kamp avlyses før full tid, vil alle spill bli avlyst og oddsen settes til 1.00.


  15.61 Seilsport
  Vinneren avgjøres av den offisielle resultatlisten som leveres av den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) eller andre styrende organ ved medaljeutdelingen. Eventuelle senere diskvalifiseringer vil ikke påvirke innsatser.


  15.62 Handel og politikk
  Det offisielle valgresultatet vil rundes av til ett desimal. Dersom to eller flere deltakere får nøyaktig likt resultat etter avrundingen, anses det som likt uavhengig av det faktiske antallet stemmer.


  15.63 Underholdning
  Resultater baserer seg på offisielle overvåkende organ. Spill på eventer hvor deltageren deltar eller vet resultatet avlyses.


  15.64 Poker
  Vinnermarkeder kan tilbys på totale eller deler av startfeltet, på bestemt vinner eller på om en spiller kommer seg til finalebordet. I en full turnering, vil definisjonen på finalebordet være de gjenværende 9 spillerne i turneringen. Spill på spillere som ikke starter vil bli satt til 1.00. Head to head og gruppemarkeder vinnes av spilleren som er den spilleren som er lengst med i turneringen av de to spillerne eller gruppen. I eventer med separate dager (eksempel dag 1a og 1b) må minst en av de to spillerne eller i gruppen, kvalifisere seg for dag 2 for at spillet skal bestå. Hvis ingen av duellantene i H2H eller gruppen kommer seg til dag 2, settes alle spill til 1.00.

  15.65 eSports
  Enhver kamp/spill toveis marked blir annullert ved uavgjort.

  Dersom et arrangement starter men ikke blir fullført, vil alle spill som ikke er avgjort bli ansett som ugyldige.

  Ved seier ved i-spill diskvalifisering av en motspiller vil innsats på kampvinner (match winner) bli avgjort i henhold til resultatet. Ved handicap, over/under og alle prop-markeder, må en full kamp bli spilt for at en innsats kan stå, dersom det ikke enda er avgjort.

  Dersom et lag/spiller trekker seg eller blir diskvalifisert før kampen har startet, vil alle kampmarkeder bli annullert.

  I tilfelle et lag starter med en kartfordel, regnes det første kartet som kart 1.

  Dersom et lag endrer sin lagoppstilling, men spiller under det samme lagnavnet, vil spillet bli stående.

  Dersom et lag endrer sitt lagnavn, men fortsetter med den samme lagoppstillingen (spillere/trener), vil spillet bli stående.

  Alle ikke-live innsatser som blir plassert etter offisiell starttid blir annullerte.

  Offisielle resultater og statistikker blir brukt til avgjørelser. Dersom det ikke kommer noe statistikk fra arrangørene vil uavhengige agenter bli brukt for å støtte avgjørelsen til innsatsene.

  Alle outrights/langtidsspill vil bli ansett som ugyldige hvis det spesifikke laget (eller spilleren hvis det er et singleplayer-spill) ikke deltar i en kamp under turneringen.